X
Piegāde : Lūdzu, izvēlēties adresi
Valsts  
Rajons
  
  
Cart Loading

Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi

Laipni lūgti mūsu mājas lapā - šeit jūs varat pasūtīt un iegādāties mūsu preces tiešsaistē. Tīmekļa vietne ir tiešsaistes sistēma (platforma) preču pasūtīšanai un pirkšanai / pārdošanai, ko pārvalda SIA "Korporācija Tjaņši", reģistrācijas Nr. 40003492477, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011, Latvija.

Mājas lapas lietošanas noteikumi un citi Noteikumu dokumenti ir saistoši gan mums, gan katram Pircējam. Šī iemesla dēļ, lai nodrošinātu jūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, kā arī, lai jūs, izmantojot mūsu tīmekļa vietni un iegādājoties preces, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu, būtu pārliecināti un droši, mēs lūdzam pievērst uzmanību un izlasīt šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un visus Noteikumu dokumentus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja vēlaties izmantot Tīmekļa vietni un iegādāties preces šajā vietnē, jums ne tikai jāizlasa tālāk minētie Noteikumi, bet arī jāapstiprina to saturs un jāievēro šie Noteikumi. Pārlūkojot šo vietni un / vai reģistrējot kontu, jūs ar šo paziņojat un apstiprinat, ka esat uzmanīgi izlasījuši visus Noteikumu dokumentus, tostarp šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus, sapratuši to saturu un arī apstiprinat beznosacījumu piekrišanu visiem uzskaitītajiem noteikumiem un nosacījumiem un apņematies tos ievērot.

     1. DEFINĪCIJAS

 

1.1.  Definīcijām un izteicieniem ar lielajiem sākuma burtiem, kas izmantoti priekšvārdā un citur šajos Mājas lapas lietošanas noteikumos un citos Noteikumu dokumentos (izņemot personīgos lietvārdus, kas var būt gan ar lielo sākuma burtu, gan mazo), ja vien nav noteikts citādi, ir šāda nozīme:

1.1.1.  ‘Personas Dati’ ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjektu") (ieskaitot vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, adresi, e-pastu vai tālruņa numuru). Identificējama fiziska persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši, atsaucoties uz tādu identifikatoru, kā, piemēram, vārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem specifiskiem faktoriem, pēc kuriem var noteikt fiziskas personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai social identitāti;

1.1.2.   ‘Intelektuālā īpašuma tiesības’ ir visas pašreizējās un / vai nākotnes tiesības, kas saistītas ar izgudrojumiem, patentiem, preču zīmēm, industriālo dizainu, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, autortiesībām, oficiālu reputāciju vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras pašlaik pastāv vai nākotnē parādīsies, ieskaitot visas prasības un reģistrāciju, to atjauninājumus un papildinājumus saskaņā ar jebkuras valsts vai teritorijas jurisdikcijas likumiem;

1.1.3.  ‘Jūs’ vai ‘Jūsu’ ir jebkura persona, kas ir apmeklētājs vai pircējs;

1.1.4.   ‘Mēs’ vai ‘Mūsu’ vai ‘Pārdevējs’ m "Mēs" ir SIA "Korporācija Tjaņši", reģistrācijas Nr. 40003492477, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011, Latvija.

1.1.5.  ‘Apmeklētājs’ nozīmē jebkuru personu, kas nav Pircējs, un kas apmeklē Tīmekļa vietni;

1.1.6.   ‘Konts’ ir personīgais virtuālais konts, kas mājas lapā ir izveidots Preču iegādei saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. Apmeklētājs atver (izveido) Kontu, izmantojot Tīmekļa vietnes līdzekļus. Pārdevējs reģistrē Apmeklētāju atvērtos (izveidotos) Kontus Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pircējam jāpieslēdzas Kontam, izmantojot savu e-pasta adresi / konsultanta ID un paroli (simbolu virkni, kas ļauj identificēt un pārbaudīt Pircēja identitāti Tīmekļa vietnē). Izmantojot Kontu, Pircējs, cita starpā iesniedz Pārdevējam preču pasūtījumu, Pārdevējs un Pircējs noslēdz un veic darījumus preču iegādei. Kontu var izveidot tikai persona, kas piekrīt ar Pārdevēju noslēgt konsultanta līgumu un saņem unikālu konsultanta identifikācijas numuru;     

1.1.7.   ‘Pircējs’ ir jebkura persona, kas ir noslēgusi konsultanta līgumu ar Pārdevēju (kuram ir unikāls konsultanta identifikācijas numurs), un viņš savā vārdā izmanto Tīmekļa vietni, vai persona, kura izmanto Tīmekļa vietni juridiskas personas vārdā (uzņēmums, kompānija, organizācija, u.c.) un ir izveidojis Kontu un pasūta un iegādājas Preces Tīmekļa vietnē, iesniedzot preču pasūtījumu saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos paredzēto kārtību.

1.1.8.   ‘Preces’ nozīmē visas un jebkuras Preces, kuras tiek piedāvātas iegādāties Tīmekļa vietnē, kuras Pircējs var iegādāties, iesniedzot preču pasūtījumu saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas Noteikumos noteikto kārtību;

1.1.9.  ‘Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi’ ir Tīmekļa vietnē publicētie noteikumi un prasības, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības un pienākumus, Preču pirkšanas un samaksas kārtību, piegādes un preču atgriešanas nosacījumus un reglamentē visus citus jautājumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu un pārdošanu;

1.1.10.  ‘Privātuma politika’ ir tīmekļa vietnē publicētie noteikumi un prasības, kas nosaka ar vietnes izmantošanu saistītas informācijas savākšanas, glabāšanas un izmantošanas kārtību (tostarp informāciju par pircējiem, kā arī personas datus);

1.1.11.   ‘PVN’ nozīmē pievienotās vērtības nodokli;

1.1.12.   ‘Rēķins’ ir PVN vai bez PVN rēķins, uz kuru attiecas likumdošanas prasības, kas piemērotas personai, kura izsniedz rēķinu;

1.1.13.    ‘Līgums’ ir Preču pirkšanas un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju saskaņā ar Preču pirkšanas / pārdošanas norādījumiem (kārtību), kas aprakstīta Tīmekļa vietnē un / vai Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos. Līgums sastāv no Preču pasūtījuma, ko Pircējs iesniedzis Pārdevējam ar Tīmekļa vietnes starpniecību, Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un citiem noteikumiem, kas publicēti Tīmekļa vietnē, ieskaitot jebkādus turpmākus grozījumus un / vai to papildinājumus kā arī Konsultanta līgumu, kas noslēgts ar Pircēju;

1.1.14.  ‘Noteikumi’ ir Noteikumi, kas aprakstīti šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 3.1. punktā, kā arī jebkuri citi dokumenti, noteikumi, saistības, prasības un / vai instrukcijas, kas ir publicētas šajā Tīmekļa vietnē vai uz kuru Jūs tiekat novirzīts no šīs Tīmekļa vietnes;

1.1.15.  ‘Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi’ ir šie Pārdevēja izstrādātie un apstiprinātie Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un prasības, kā arī jebkuras personas (apmeklētāja vai pircēja) un pārdevēja tiesības un pienākumi, kas saistīti ar tīmekļa vietni;

1.1.16.   ‘Tīmekļa vietne’ ir elektroniska komercijas sistēma, kas darbojas tiešsaistē un ir pieejama Pārdevēja sniegtajā tiešsaistes adresē. Izmantojot līdzekļus un instrumentus, kas ir uzstādīti Tīmekļa vietnē un atbilst Noteikumiem, Pārdevējs piedāvā elektroniski iegādāties preces, Pircēji veic preču pasūtījumus, Pārdevējs un Pircējs noslēdz un veic preču pirkumu darījumus;

1.1.17.  ‘Trešo pušu pakalpojumi’ ir visi pakalpojumi, ko sniedz trešās personas, saites, kuras ir norādītas Tīmekļa vietnē, vai iespēja izmantot šādus pakalpojumus tiek nodrošināta caur Tīmekļa vietni vai izmantojot Tīmekļa vietni, tostarp, bet ne tikai, preču piegādes pakalpojumus (ar kurjeru) un maksājumus par precēm.

  1.     VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.  Šie Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir salikta un neatņemama Noteikumu sastāvdaļa un nosaka Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumus un prasības, kā arī Jūsu un Pārdevēja tiesības un pienākumus attiecībā uz Tīmekļa vietnes izmantošanu, ieskaitot Noteikumu dokumentu uzglabāšanu, Konta reģistrācijas nosacījumus Tīmekļa vietnē, Tīmekļa vietnē aizliegtas darbības u.c.

2.2.  Vietnes lietošanas noteikumu nosacījumi tiek piemēroti visiem Noteikumu dokumentiem neatkarīgi no tā, vai šādi Noteikumu dokumenti skaidri to norāda, ja vien Noteikumu attiecīgajā dokumentā nav noteikts citādi.

2.3.  Norādes uz sadaļām, punktiem, daļām, noteikumiem, kā arī nosacījumiem, kas norādīti šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos vai īpašos Noteikumu dokumentos, ir atsauces uz šī dokumenta sadaļām, punktiem, daļām, noteikumiem un nosacījumiem, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Katru reizi, kad vietnes lietošanas noteikumos vai noteiktā Noteikumu dokumentā tiek lietots vārds "ieskaitot" vai līdzīgi vārdi, tiek uzskatīts, ka tiem seko vārdi "bez ierobežojumiem”.

2.4.  Noteikumu dokumentos lietotās definīcijas ar lielajiem sākuma burtiem, kas Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos nav skaidri definētas, ir noteiktas citos Noteikumu dokumentos vai citos tīmekļa vietnē pieejamo prasību un / vai instrukciju dokumentos.

  1.   TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMU DOKUMENTI, PIEMĒROŠANA UN GROZĪJUMI

3.1.   Tīmekļa vietnē sniegtā informācija, kā arī publicētie Noteikumi nosaka noteikumus un nosacījumus, pamatojoties uz kuriem Jūs varat izmantot Tīmekļa vietni un iegādāties preces. Noteikumi ietver arī to neatņemamas sastāvdaļas (turpmākā saraksta secība nenozīmē Noteikumu atsevišķu dokumentu prioritāti):

3.1.1.  Šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus;

3.1.2.  Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus;

3.1.3.  Privātuma politiku.

Jūs varat iepazīties ar visiem Noteikumiem, kā arī lejupielādēt tos PDF formātā un izdrukāt jebkurā laikā vietnē: www.tiens.lv.

3.2.  Ja tiek konstatēta neatbilstība starp informāciju (saistībām, prasībām vai instrukcijām), kas norādītas Tīmekļa vietnē un Noteikumu dokumentos, tiek piemēroti Noteikumu dokumentu noteikumi, ja vien Noteikumos nav skaidri noteikts citādi.

3.3.  Noteikumu attiecīgais dokuments stājas spēkā no tajā norādītā brīža. Atsauce uz Noteikumiem vai jebkuriem dokumentiem, kas veido Noteikumus, ir atsauce uz Noteikumu vai attiecīgo Noteikumu spēkā esošo tekstu, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

3.4.  Lūdzu, izlasiet noteikumus, pirms sākat lietot mājas lapu. Pirms kļūt par Pircēju, jebkurai personai, jo īpaši lietotājam, būtu jāizvērtē Noteikumu nosacījumi un prasības, kā arī to ievērošanas iespējas, tostarp tas, ka katrs Noteikumu nosacījums un prasība ir individuāli pieņemami pircējam. Lietotāji cita starpā tiek mudināti pienācīgi apsvērt un analizēt, vai Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir viņiem pieņemami, kā arī vai ir pieņemami Pārdevēja Noteikumos sniegtie Preču apraksti un garantijas, kas attiecas uz kvalitāti, piemērotību, izmantošanu un lietošanas mērķiem, mūsu atbildības ierobežojums, mūsu tiesības vienpusēji labot, grozīt vai anulēt jebkurus Noteikumu un / vai Mājas lapas dokumentus, to saturu. Ja jūs nepiekrītat visiem un / vai jebkuram (vismaz vienam) Noteikumu, nosacījumu un / vai prasību dokumentam (īpaši, ja esat lietotājs), jūs nedrīkstat izmantot vietni, kļūt par Pircēju vai iegādāties Preces, noslēdzot līgumu. Pārdevējs nelūdz lietotājus kļūt par Pircējiem, tādēļ lietotāji, kuri nolēma kļūt par Pircējiem, kļūst par tādiem vienīgi pēc savas iniciatīvas un uzņemas ar to saistīto risku, ieskaitot risku attiecībā uz visu Noteikumu piemērošanas sekām attiecībā uz tiem.

3.5.  Jebkāda tīmekļa vietnes izmantošana, tajā skaitā ieiešana tajā, pieteikšanās vietnē, tīmekļa vietnes pārlūkošana, datu un informācijas iegūšana no tīmekļa vietnes, nozīmē visu Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu atzīšanu un piekrišanu tiem, ja vien tas nav citādi noteikts atsevišķā Noteikumu dokumentā. Ja jūs nepiekrītat kādam no šiem vai citiem Noteikumu dokumentiem un nosacījumiem, Jums nekavējoties jāpārtrauc izmantot Tīmekļa vietni (neskatoties uz Tīmekļa vietnes izmantošanas izbeigšanu, Noteikumu nosacījumi turpinās tikt piemēroti attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas radās pirms Tīmekļa vietnes izmantošanas pārtraukšanas, kā arī saistībā ar to radītajām un ar to saistītajām attiecībām, pat ja tās radušās pēc lietošanas pārtraukšanas).

3.6.  Konta reģistrācija (kā aprakstīts 4. sadaļā zemāk) un katra Preču pasūtījuma iesniegšana (kā aprakstīts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 4. sadaļā) prasa, lai jūs apstiprinātu iepazīšanos ar to un piekristu, kā arī ievērotu Noteikumus, ieskaitot šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jūsu piekrišana tiek izteikta, atzīmējot norādi, tā sauktajā izvēles rūtiņā, kas novietota attiecīgajā tīmekļa vietnes laukā "Esmu iepazinies ar Noteikumiem un piekrītu tiem" (vai analoga norāde, kas izsaka jūsu gribu).

  1.  REĢISTRĀCIJA VIETNĒ UN KONTA IZVEIDOŠANA

4.1.  Preču pasūtījumu var iesniegt tikai tas apmeklētājs, kurš ir reģistrējis (izveidojis) Kontu šajā Tīmekļa vietnē.

4.2.  Lai izveidotu un reģistrētu Kontu, lūdzu, izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus un veicot visas norādītās darbības, nospiediet saiti "Reģistrēties". Kontu var izveidot, reģistrējot to Tīmekļa vietnē, kā arī vēlāk izmantot Preču iegādei tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.2.1.  Jūs esat (1) fiziska persona ar pietiekamu rīcībspēju, t.i., persona, kura sasniegusi pilngadību (18 gadi vai vairāk), kuras rīcībspēja nav ierobežota saskaņā ar piemērojamo likumu noteikto kārtību; vai (2) juridiska persona, kuru pārstāv persona, kas darbojas saskaņā ar šīs juridiskās personas reģistrācijas dokumentiem; (3) iepriekš norādīto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji, kuriem ir dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties šādas fiziskas vai juridiskas personas vārdā ( pilnvara, prokūrēšanas spēks u.c.);

4.2.2. Jūs esat vienojies noslēgt konsultanta līgumu ar Pārdevēju savā vārdā vai pārstāvot juridisku personu un saņemt savā vārdā vai pārstāvētās juridiskās personas vārdā piešķirto unikālo konsultanta identifikācijas numuru;

4.2.3. Jūs esat veicis reģistrācijas procesu Tīmekļa vietnē un izveidojis Kontu pareizi un saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un citiem noteikumiem, kas norādīti Tīmekļa vietnē;

4.2.4. Konta reģistrācijas laikā un pēc tam (piemēram, iesniedzot informāciju Tīmekļa vietnes lietošanas laikā), jūs piekrītat sniegt tikai pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju, tostarp personas datus. Šādas informācijas maiņas gadījumā, ja tiek izmantota tīmekļa vietne, jums ir pienākums šo informāciju nekavējoties atjaunināt. Turklāt, jūs apņematies nodrošināt, ka šī informācija ir pareiza, precīza un pilnīga visu laiku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, rīkojoties saskaņā ar Noteikumiem, Pārdevējam nav pienākuma pārbaudīt iesniegto datu autentiskumu un / vai pareizību, un Pārdevējs pieņems, ka visa Konta informācija ir pareiza, ja vien Pārdevējam nav nopietnu iemeslu uzskatīt citādi;

4.2.5. Jūs esat iesniedzis Jūsu Personas datus Konta reģistrācijas veidlapā, kā arī izteicis savu piekrišanu par to apstrādi un vākšanu saskaņā ar piemērojamajos likumos noteiktajiem mērķiem un metodēm. Jūsu piekrišana tiek izteikta, iezīmējot norādi attiecīgajā tīmekļa vietnes laukā (tā sauktajā izvēles rūtiņā)  "Esmu iepazinies ar Noteikumiem un akceptēju tos" (vai analogu atsauci, kas izteikusi jūsu gribu, ievērojot Tīmekļa vietnes funkcionalitāti). Lūdzu, ņemiet vērā, ka personas datu iesniegšana un jūsu piekrišana attiecībā uz Personas datu apstrādes un savākšanas nosacījumiem ir brīvprātīga, taču arī nepieciešama, lai nodrošinātu un pabeigtu Konta izveides procesu.                        

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izveidojot Kontu un vēlāk iesniedzot Preču pasūtījumus, ar šo Jūs apstiprināt, ka ir izpildīti visi Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4.2. punktā minētie nosacījumi, un jūs esat pilnībā atbildīgs par to īstenošanu.

4.3. Pēc tam, kad veiksmīgi izpildīta reģistrācijas procedūra Tīmekļa vietnē un Konta izveide, jūs varat izmantot tīmekļa vietnē pieejamos iestatījumus un opcijas, kā arī pēc tam rediģēt un / vai papildināt savus personas datus. Pēc veiksmīgas reģistrācijas pirmo reizi, ja ir nepieciešams ieiet vietnē jebkurā laikā pēc tam, Pircējam būs jāievada tikai Konta pieteikšanās dati (lietotāja dati): e-pasta adrese / konsultanta ID un parole.

4.4.  Vietnes pakalpojumu sniegšana Kontā ir nenoteikta, tomēr Pircējam ir tiesības izdzēst Kontu, neuzrādot iemeslu pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts Līgums. Ja tiek noslēgts Līgums, Kontu var dzēst tikai pēc Pircēja saistību izpildes saskaņā ar Līgumu. Konta dzēšana neatbrīvo no pienākumiem, kas radušies pirms Konta dzēšanas. Lai likvidētu (dzēstu) savu Kontu tīmekļa vietnē, jums ir jāsazinās ar pārdevēju saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 12.nodaļā norādīto kontaktinformāciju (pasta adresi vai e-pastu) un jāiesniedz pieteikums, lai dzēstu Jūsu kontu. Konts tiek dzēsts 1 (viena) mēneša laikā no pieteikuma par Konta dzēšanu saņemšanas dienas, ja visi Preču pasūtījumi ir izpildīti, un Pircējs ir pienācīgi norēķinājies ar Pārdevēju par visām pasūtītajām precēm.

4.5.  Jums ir jākontrolē, jāpārvalda un citādi jāizmanto Konts saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, citiem Noteikumiem, prasībām un / vai instrukcijām.

4.6.  Konts tiek piešķirts jums, un to nedrīkst nodot trešajai pusei bez Pārdevēja piekrišanas. Jums ir arī aizliegts piešķirt trešajām personām tiesības ieiet kontā, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs tam skaidri piekrīt. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka jūs nodevāt savu lietotāja vārdu vai parole trešajām pusēm.

4.7.  Pārdevējs ievēro Tīmekļa vietnes Pircēju vai Apmeklētāju konfidencialitāti, tādēļ apkopo, uzglabā, lieto un izpauž Jūsu Personas datus, kas iesniegti Tīmekļa vietnes lietošanai, tikai tādā veidā, kā tas aprakstīts Privātuma politikā un / vai piemērojamajos tiesību aktos.

4.8.  Jūs esat atbildīgs par visu jūsu kontā sniegto informāciju, tostarp par personas datiem, to precizitāti, kā arī par visām darbībām, kas tika veiktas, izmantojot jūsu lietotāja vārdu un paroli, izņemot gadījumus, kad informācija par lietotāja vārdu un paroli tika atklāta trešajām personām bez jūsu vainas. Šī iemesla dēļ jums rūpīgi jāglabā jūsu pieteikšanās dati, jāglabā konfidenciāli, tos neizpaužot trešajām personām, kā arī jāapņemas neizveidot nekādus nosacījumus un pielikt visas pūles, lai aizsargātu jūsu lietotāja vārdu un paroli no informācijas izpaušanas jebkādai nesankcionētai trešai personai, lai novērstu iespēju šādām personām izmantot jūsu kontu Preču pasūtīšanai un / vai iegādei no Pārdevēja.

4.9.  Konta pieejas dati jāsargā no nelikumīgas izpaušanas, grozīšanas vai piekļuves, un, ja tas notiek, Pircējam ir nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam par jebkādu neatļautu pieejas datu vai Konta izmantošanu. Ja Pārdevējam netiek paziņots saskaņā ar šajā punktā noteikto kārtību, tiks uzskatīts, ka attiecīgi Pircējs pats izmantoja pieejas datus un Kontu. Šādā gadījumā Jūs esat atbildīgs par jebkuru trešo personu rīcību, ja tās ir izdarītas, izmantojot jūsu pieejas datus, un uzņematies visus pienākumus un atbildību, kas izriet no trešo personu darbībām vai saistīta ar tām, kuras izdarītas, izmantojot jūsu pieejas datus, ievērojot likumā noteikto maksimālo apjomu.

4.10. Gadījumā, ja Konta reģistrācijas brīdī sniegtā e-pasta adrese ir mainīta, dzēsta vai tai beidzies derīguma termiņš, par to jāinformē Pārdevējs.

4.11.  Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā Jums paziņot vai arī īslaicīgi apturēt, ierobežot vai dzēst jūsus piekļuvi Kontam un / vai uz nenoteiktu laiku, ja neesat pieslēdzies un / vai izmantojis savu kontu pēdējo 10 (desmit ) gadu laikā vai ilgāk, un esat izdarījis kādu no pārkāpumiem, kuri noteikti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5.1. līdz 5.2. punktā.

4.12. Gadījumā, ja jūsu Konts tika dzēsts kāda iemesla dēļ, jums vairs nebūs piekļuves jūsu datiem, tostarp personas datiem vai jebkurai informācijai, kas sniegta tīmekļa vietnē, ja vien Privātuma politikā vai Noteikumos nav noteikts citādi. Jūsu informācija var tikt dzēsta un vairs netiks glabāta saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

  1.   TĪMEKĻA VIETNĒ AIZLIEGTAS DARBĪBAS

5.1. Jums ir aizliegts un jūs piekrītat neveikt nevienu no šīm darbībām tīmekļa vietnē:

5.1.1. iesniegt e-pasta adresi, kas var būt vulgāra, rasistiska, aizvainojoša, draudīga, kaitīga, aizskaroša, diskriminējoša, apmelojoša vai necienīga;

5.1.2. iesniegt nepatiesu, maldinošu vai neprecīzu informāciju par sevi;

5.1.3. izmantot tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas var kaitēt jebkurai citai personai, viņa / viņas īpašumam vai likumīgajām interesēm un veikt darbības, kuras, pēc Pārdevēja uzskatiem, rada vai var radīt nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi tīmekļa vietnes infrastruktūrā;

5.1.4. mēģināt mainīt, tulkot, pielāgot, rediģēt, dekompilēt, fragmentēt un / vai pārveidot jebkādu programmatūru, ko izmanto Pārdevējs, un kas saistīta ar Tīmekļa vietni vai Preču tirdzniecību tīmekļa vietnē;

5.1.5. izmantot programmatūru ar jebkādiem līdzekļiem, kas jebkādā veidā var traucēt Tīmekļa vietnes darbību vai radīt kaitējumu Tīmekļa vietnei vai jebkurai programmatūrai, aparatūrai, datorsistēmām vai tīkliem; kas parasti tiek aprakstīti kā vīrusi vai tārpi un to mērķis ir izjaukt Tīmekļa vietni un/vai tās darbību jebkurā citā veidā, vai ar jebkuru citu programmatūru, aparatūru, datoru sistēmām vai tīkliem; kas ļautu Jums vai jebkurai citai personai piekļūt Tīmekļa vietnei un pārtraukt tīkla darbību vai jebkuru citu tiešsaistes lapu, programmatūras vai aparatūras darbību vai izplatīt informāciju (piemēram, "slazdus", "piekļuves kodus" vai "lamatas" vai "spiegprogrammatūras" utt.); un / vai, kuras ir kaitīgas, vai to saturā ir kaitīgas darbības, vai kas satur apakšprogrammas vai mehānismus, kas varētu izraisīt Tīmekļa vietnes darbības pārtraukšanu un / vai programmatūras, aparatūras, datorsistēmu vai tīklu darbības pārtraukšanu vai bojātu vai iznīcinātu Tīmekļa vietnes saturu, programmatūru, programmas, iekārtas vai sakarus vai traucētu Tīmekļa vietnes, Pārdevēja, Pircēju vai jebkuru citu trešo personu darbību ar jebkādiem citiem līdzekļiem;

5.1.6. izmantot programmatūru vai citus automātiskus līdzekļus bez rakstiskas Pārdevēja atļaujas, lai saņemtu un / vai apkopotu informāciju tīmekļa vietnē;

5.1.7. izmantot Tīmekļa vietni un / vai reģistrēt Kontu Tīmekļa vietnē, izmantot jau izveidotu Kontu, ja nav izpildīts vismaz viens no šiem Tīmekļa lietošanas noteikumu 4.2. punktā minētajiem nosacījumiem un / vai Jūsu konta lietošana ir apturēta uz laiku vai uz nenoteiktu laiku;

5.1.8. kopēt, grozīt vai izplatīt Tīmekļa vietnes vai tās daļas saturu bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja atļaujas;

5.1.9. Pārdevēja vārdā iesniegt jebkādu citu informāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas;

5.1.10. Pārkāpt jebkurus citus Noteikumu nosacījumus.

5.2.  Bez aizspriedumiem pret jebkuriem līdzekļiem, kurus Pārdevējs var izmantot, jūs piekrītat, ka jebkāds šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5.1. punktā minētais pārkāpums dod Pārdevējam tiesības brīdināt jūs, ierobežot, apturēt vai izbeigt Konta izmantošanu , ierobežot, aizliegt jūsu darbības vietnē, tostarp iespēju iegādāties preces, veikt tehniskas un / vai juridiskas darbības, lai jebkurā laikā ierobežotu jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei.

5.3.  Ar šo Jūs piekrītat, ka Pārdevējam ir tiesības pieņemt vienpusēju lēmumu par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5.2. punkta vai jebkuru tā daļu piemērošanu. Jūs arī apņematies izpildīt jebkādus citus ar šo saistītus Pārdevēja lēmumus. Šādā gadījumā Jums jāpārtrauc izmantot Tīmekļa vietne caur savu Kontu vai citu Kontu, un Jūs nedrīkst reģistrēt jaunu Kontu, ja Pārdevējs nav devis individuālu atļauju attiecīgajām darbībām. Turklāt Jums var tikt piemērotas saistības saskaņā ar likumiem par noteikumu pārkāpšanu vai trešo personu tiesībām, un uz to var attiekties papildu atbildība un sankcijas.

  1.    ATBILDĪBA

6.1.  Pārdevējs nepārbaudīs informāciju, kuru jūs iesniedzāt un nodevāt Tīmekļa vietnē, Pārdevējs arī neveiks jūsu identitātes un datu pārbaudi, ja vien citos Noteikumu dokumentos vai citos nosacījumos, kas norādīti Tīmekļa vietnē, nav noteikts citādi. Turklāt Pārdevējs nepārbauda un negarantē Pircēja rīcībspēju.

6.2.  Mēs izmantosim saprātīgus fiziskos, elektroniskos un procesuālos līdzekļus un metodes, lai mūsu informāciju pasargātu no zaudējumiem, zādzībām vai jebkādas citas nelikumīgas lietošanas, izpaušanas vai grozīšanas un līdzīgām darbībām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neatkarīgi no tā, ka tiek izmantoti visi saprātīgie līdzekļi, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu informāciju, tostarp personas datus, Pārdevējs nevar un negarantēs jūsu personiskās informācijas drošību, jo tā tiek iesniegta vai apkopota tiešsaistē. Jūs varat samazināt personas datu nelikumīgas izmantošanas risku, ja rīkojaties uzmanīgi un izvēlaties saprātīgus drošības līdzekļus, piemēram, izvēlaties sarežģītu paroli, izmantojat jaunāko pretvīrusu programmatūru utt.                     

6.3.  Kaut arī Pārdevējs izmanto pretvīrusu programmatūru, lai aizsargātu Tīmekļa vietnes saturu, Pārdevējs negarantē, ka tīmekļa vietnē esošie faili un / vai lejupielādētie faili nesatur vīrusus. Ņemot to vērā, mēs iesakām izmantot papildu antivīrusu līdzekļus.

6.4.  Pārdevējs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji neuzņemas nekādu atbildību par jūsu vai trešo pušu jebkādiem netiešiem zaudējumiem, ienākumu zaudēšanu, uzņēmējdarbības iespēju samazināšanos vai uzņēmuma reputāciju, uzņēmējdarbības vai peļņas zaudēšanu (gan tiešā, gan netiešā veidā), kā arī par jebkādām prasībām, bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies jūsu Tīmekļa vietnē veikto darbību rezultātā vai saistībā ar jums.

6.5.  Ja piemērojamie obligātie likumu noteikumi paredz citādi, dažas vai visas šajā sadaļā minētās atrunas vai izņēmumi var nebūt piemērojami.

  1.   TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS TEHNISKIE NOSACĪJUMI

7.1.  Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu darbību, kā arī cenšas, lai Tīmekļa vietne Noteikumu izstrādāšanas brīdī darbotos nepārtraukti un bez traucējumiem, ‘kā tas ir” un" kā pieejams ", un nodrošina Pircējiem un Apmeklētājiem piekļuvi, bez jebkādām skaidri izteiktām vai paredzētām garantijām un apstiprinājumiem, ieskaitot garantijas un apstiprinājumus par precizitāti, piemērotību lietošanai paredzētajam nolūkam, nosaukumu, nemainīgu darbību utt. Ar šo jūs saprotat un piekrītat, ka Pārdevējam nav iespējams tehniski nodrošināt pastāvīgu (100%) Tīmekļa vietnes pieejamību. Tomēr Pārdevējs centīsies pēc iespējas uzturēt Tīmekļa vietnes pieejamību, taču Jums nav tiesību iesniegt Pārdevējam pretenzijas vai prasības attiecībā uz Tīmekļa vietnes pieejamību un iepriekš noraidīt attiecīgās prasības, ja tādas ir. Jebkurā gadījumā, novērojot nepareizu Tīmekļa vietnes darbību vai traucējumus tās darbībā, par to jāinformē Pārdevējs

7.2.  Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot piekļuvi Tīmekļa vietnei pilnīgi vai daļēji, uz laiku vai pastāvīgi, kā arī mainīt, modificēt, pievienot, noņemt, pagarināt, dzēst vai izbeigt jebkuru Tīmekļa vietnes daļu un / vai tās pakalpojumus, Jums iepriekš nepaziņojot.

7.3.  Jūs varat iesniegt jebkādus novērojumus un / vai sūdzības, kas saistītas ar Tīmekļa vietnes darbību, pa pastu vai e-pastu saskaņā ar Pārdevēja kontaktinformāciju, kas norādīta Tīmekļa vietnes lapas lietošanas noteikumu 12. sadaļā. Savā pieteikumā jums jānorāda jūsu vārds, uzvārds, pasta adrese / e-pasta adrese, kā arī jāapraksta Tīmekļa vietnes nepareiza darbība, kļūdas, traucējumi u.c., un ja iespējams, jānorāda to datums (laiks) un ilgums.

7.4.  Pārdevējs apspriedīs visas sūdzības par Tīmekļa vietnes darbību, kas saņemta saskaņā ar iepriekš minēto procedūru, kas aprakstīta 7.3. punktā, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no šāda pieteikuma saņemšanas brīža un informēs Jūs par pieņemto lēmumu saskaņā ar Jūsu kontaktinformāciju un saskaņā ar šo Tīmekļa lietošanas noteikumu 9. sadaļā noteikto procedūru.

  1.     INTELEKTUĀLĀ  ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1.  Pārdevējs vai, gadījumos, kad skaidri noteikts, trešās puses, saglabā Intelektuālā īpašuma tiesības uz Tīmekļa vietni, domēnu un tā saturu, līdz maksimālajam apjomam, ko pieļauj likumi, kas piemērojami Noteikumiem. Visas attiecīgās tiesības ir atzītas visā pasaulē. Jūs nedrīkstat labot, kopēt, atjaunot, atkārtoti publicēt, augšupielādēt, iesniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātus darbus ar jebkādiem līdzekļiem, izmantot vai izplatīt Tīmekļa vietni, tās saturu (ieskaitot Noteikumu dokumentus), ieskaitot tekstu, grafikas, kodu un / vai programmatūru vai jebkuru citu Tīmekļa vietnes saturu ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien Pārdevējs nav devis rakstisku atļauju šo darbību veikšanai, vai ja šādas darbības ir skaidri atļautas noteiktos īpašos apstākļos, kas norādīti Noteikumos. Neatkarīgi no tā, jūs varat drukāt un / vai lejupielādēt atsevišķas Tīmekļa vietnes lapas tikai savai personīgai, nekomerciālai lietošanai, nodrošinot, ka jūs neizmainīsiet vai neizdzēsīsiet nekādus paziņojumus par intelektuālā īpašuma tiesībām un īpašumtiesībām šajā izmantotajā materiālā.

8.2.  Jūs ar šo atzīstat un piekrītat, ka Pārdevējs ir visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks tīmekļa vietnē un tīmekļa vietnei un domēnā, un tam ir likumīgas tiesības izmantot intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī, izņemot gadījumus, kad Noteikumos tieši noteikts citādi, Jūs neiegūstat nekādas intelektuālā īpašuma tiesības tīmekļa vietnē un / vai vietnei.

8.3. Visas Tīmekļa vietnē pieejamās Preču un pakalpojumu preču zīmes ir Pārdevēja īpašums vai Pārdevējs to likumīgi izmanto (ieskaitot preču zīmes, kas tiek piedāvātas iegādei). Noteikumi neparedz nekādas tiesības izmantot šādas preču un / vai pakalpojumu preču zīmes (ieskaitot zīmolu nosaukumus).

8.4. Tīmekļa vietnes saturs var tikt citēts, ja tiek saņemta Pārdevēja iepriekšēja rakstiska piekrišana, un, tiek norādīts citētā satura avots.

  1.   PAZIŅOJUMI

9.1.  Ja jūs mums rakstiski nepaziņojat citādi vai tas nav norādīts citādi atsevišķu Noteikumu dokumentā, mēs ar jums sazināsimies pa e-pastu un / vai pa tālruni. Ar šo jūs piekrītat no mums saņemt e-pasta vēstules un piekrītat, ka šie elektroniskie paziņojumi ir droši un atbilst likumu prasībām, kas piemērojamas rakstiska paziņojuma veidam. Tiek uzskatīts, ka esat saņēmis paziņojumu, kad Pārdevējs to ir nosūtījis uz jūsu Kontā vai Preču pasūtījumā norādīto e-pastu. Ar šo Jūs piekrītat un apņematies atjaunināt savu e-pasta adresi, ja tā tiek mainīta.            

9.2. Visiem paziņojumiem, kas adresēti Pārdevējam un kam ir likumīgs spēks, un kas saistīti ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu un / vai Noteikumu nosacījumiem, jābūt rakstveida formā, un tie jānosūta mums personīgi vai izmantojot tādus piegādes līdzekļus, kas ļauj pierādīt to saņemšanu saskaņā ar kontaktinformāciju: SIA "Korporācija Tjaņši", juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011, Latvija vai info@tiens.lv. Paziņojumi, ko Jūsu vārdā nosūta Pārdevējam, stājas spēkā no to saņemšanas brīža.

      10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

10.1.  Ja Latvijas Republikas tiesību aktu obligātie noteikumi, tostarp obligātie Eiropas Savienības tiesību akti, nenosaka citādi, Noteikumi un individuālie dokumenti, no tām izrietošās vai ar tiem saistītās tiesiskās attiecības ir pakļautas Latvijas Republikas likumam (ieskaitot secinājumus, spēkā esamību, spēkā neesamību, darbību, izbeigšanu un atteikumu) un Noteikumus jāinterpretē saskaņā ar šādiem likumiem, kuru sastāvdaļa ir Eiropas Savienības likumi.

10.2.  Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Noteikumiem vai ir ar tiem saistīti, pārkāpums, izbeigšana, atteikums vai nederīgums tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad Noteikumu atsevišķa dokumenta noteikumi vai piemērojamo likumu obligātie noteikumi paredz citādi.

10.3.  Papildus Jūsu tiesībām attiecībā uz strīdu izšķiršanu, kas apskatītas Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 10.2. punktā, jūsu pretenzija, kas saistīta ar tīmekļa vietnē iegādātu Preci, ja jūs esat patērētājs, var tikt izšķirta ārpustiesas kārtībā . Jūs varat iesniegt arī savu pretenziju par Tīmekļa vietnē iegādāto Preci strīda atrisināšanai alternatīvas (ārpustiesas) strīda izskatīšanas procedūras ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, šīs Iestādes noteiktajā kārtībā un saskaņā ar piemēroto strīdu izšķiršanas procedūru vai jebkurai citai attiecīgajai strīdu izšķiršanas iestādei sakarā ar elektroniskā strīda atrisināšanu, izmantojot tīmekļa vietni, kas pieejama tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.   

        11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Pārdevējs patur tiesības dažkārt pēc saviem ieskatiem labot Noteikumus vai jebkuru to daļu (ieskaitot grozījumus, rediģēšanu, papildināšanu, atsaukšanu, anulēšanu) un / vai jebkādu saistītu informāciju, iepriekš nepaziņojot par to. Pārdevējs tomēr paziņo par Noteikumu un / vai daļu no Noteikumu nosacījumu jauno saturu vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pirms Noteikumu jauno nosacījumu stāšanās spēkā, pēc saviem ieskatiem publicējot attiecīgos grozījumus / informāciju tīmekļa vietnē vai nosūtot jums paziņojumu pa e-pastu, kas norādīts jūsu Kontā. Labotie Noteikumi vai to daļa tiek uzskatīta kā stājusies spēkā no to publicēšanas tīmekļa vietnē vai no to iesniegšanas brīža Jums (atkarībā no tā, kas notiek vispirms), izņemot gadījumus, kad Noteikumos ir skaidri noteikts citādi. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai negatīvo ietekmi, kura jums vai trešajai pusei radusies, nezinot par Noteikumu grozījumiem. Tāpēc mēs iesakām jums periodiski pārbaudīt, vai Noteikumi nav grozīti. Ja kādi Noteikumu grozījumi mudina jūs nepiekrist attiecīgajām izmaiņām, Jums ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Tīmekļa vietnes izmantošanu, ieskaitot Konta dzēšanu saskaņā ar šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4. sadaļā noteikto kārtību. Jūsu Preču pasūtījumi, kas iesniegti pirms jauno Noteikumu un / vai Noteikumu nosacījumu stāšanās spēkā, tiks veikti saskaņā ar Noteikumu īpašo redakciju, kas bija derīga un kuru jūs apstiprinājāt Preču pasūtīšanas dienā.         

11.2.  Pārdevējs patur tiesības ieviest un / vai atcelt jebkādus priekšlikumus, reklāmas kampaņas vai mainīt Tīmekļa vietnē publicētās Preču cenas vai jebkādus materiālus vai Tīmekļa vietnes saturu pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā, neaizskarot Pircēja tiesības, ieskaitot līguma nosacījumus, kas noslēgti pirms jebkura šāda grozījuma.

11.3.  Jebkurš jautājums, kas nav apskatīts Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos un / vai jebkurā Noteikumu dokumentā, tiek atrisināts saskaņā ar Konsultanta līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, un piemērojamo likumu noteikumiem, ciktāl tas nav apspriests Konsultanta līgumā.

11.4.  Ja kāds Noteikumu dokumenta noteikums ir pretrunā ar likumiem vai kļūst par tādu pēc izmaiņām likumos vai kļūst nederīgs citu iemeslu dēļ, tam nav ietekmes uz attiecīgo Noteikumu atlikušo noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties to aizstāj ar likumīgi spēkā esošu normu, kas atbilst nederīgo noteikumu mērķim un Noteikumu attiecīgajam dokumentam pēc tā satura pēc iespējas tuvāk.

11.5.  Jums nav tiesību nodot jebkuru Noteikumu dokumentu un / vai Jūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no tā un / vai ar tiem saistītas, trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas un skaidri izteiktas Pārdevēja piekrišanas. Pārdevējam ir tiesības nodot jebkādas tiesības un pienākumus jebkurai juridiskajai personai saskaņā ar Noteikumu dokumentiem bez jūsu papildu piekrišanas. Šādas nodošanas gadījumā Noteikumu dokumentu nosacījumi būs obligāti Pārdevēja tiesību pārņēmējiem, nodrošinot vismaz tādas pašas garantijas un / vai tiesības, kas jums tika piešķirtas saskaņā ar Noteikumu dokumentiem.

11.6.  Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem un visiem jūsu izdevumiem, ieskaitot maksājumus, likmes un / vai citus maksājumus, ko piemēro interneta pieslēguma vai citu sakaru sniedzēji un / vai jebkādas citas trešās puses, kas radušies Jums izmantojot Tīmekļa vietni un / vai noslēdzot līgumu.

            12. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums nepieciešama palīdzība vai ir kādi jautājumi un / vai pretenzijas par noteikumu interpretāciju un / vai pieteikumu, lūdzu, sazinieties ar mums saskaņā ar Pārdevēja sniegto kontaktinformāciju, un mēs atbildēsim uz jebkuru no jūsu jautājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, izņemot Noteikumos noteiktos gadījumus.

Pārdevēja kontaktinformācija:

SIA „Korporācija Tjaņši“

Ģertrūdes iela 33/35, kab. 307,

Rīga, LV-1011, Latvia

E-pasts: info@tiens.lv

Tālrunis: 37167240037