X
Piegāde : Lūdzu, izvēlēties adresi
Valsts  
Rajons
Cart Loading

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Laipni lūgti mūsu interneta veikalā (šeit un turpmāk tekstā – mājas lapā), kuru Latvijā pārvalda SIA  "Korporācija Tjaņši", reģistrācijas numurs 40003492477, reģistrētā biroja adrese: Duntes iela 15a, Rīga, Latvija, (šeit un turpmāk tekstā  – Pārdevējs).

Mūsu mājas lapā jūs varat iegādāties oriģinālas TIENS preces (TIENS nozīmē TIENS Group kompānijas, kuras arī pieder pārdevējam, ieskaitot visas citas kompānijas un filiāles citās valstīs, kuru nosaukumos ietilpst vārdi TIENS vai TIANSHI / TJANŠI), tai skaitā, bet ne tikai uztura bagātinātājus, kosmētiku, smaržas, ierīces veselības veicināšanai un citus produktus (šeit un turpmāk tekstā – preces).

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka laiks, ko pavadīsiet iepērkoties mūsu mājas lapā, kļūs par patīkamu pieredzi, tādēļ pirms sākat iepirkties, mēs piedāvājam jums iepazīties ar TIENS produktu pirkšanas un pārdošanas noteikumiem šajā mājas lapā (šeit un turpmāk tekstā – Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi).

 

1.         VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.       Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi attiecas uz preču pirkšanu šajā mājas lapā. Katrā preču pirkšanas gadījumā, tiek piemēroti mājas lapas noteikumi, ieskaitot preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, kuri publicēti mājas lapā.

1.2.       Pēc tam, kad šiem preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem ir piekritis pircējs, kurš gatavojas iegādāties preces (šeit un turpmāk tekstā - pircējs), tie kļūst par likumīgi saistošu dokumentu pārdevējam un pircējam un tiek uzskatīti par neatņemamu un nedalāmu mājas lapas noteikumu sastāvdaļu, kurā izklāstīti pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības, preču iegādes un apmaksas noteikumi un kārtība, preču piegādes un atgriešanas procedūra, pušu atbildība un jebkuri citi noteikumi, kas saistīti ar ar preču iegādi un pārdošanu mājas lapā.

1.3.       Pircēja piekrišana šiem preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem tiek apstiprināta pēc iepazīšanās ar mājas lapas noteikumiem, kuros ietilpst arī preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi, un šī piekrišanas apstiprināšana tiek veikta katrā preču pirkšanas reizē, iezīmējot lodziņu blakus teikumam "Es esmu izlasījis un piekrītu ievērot šos mājas lapas noteikumus". Saite uz šiem noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā, ir atrodama blakus apstiprinājumam.

1.4.       Šajos preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos izcelto definīciju un izteicienu nozīme ir izskaidrota mājas lapas lietošanas noteikumos.

1.5.       Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi tika sagatavoti saskaņā ar Civilkodeksa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, mazumtirdzniecības noteikumu un citu saistošo likumu, kuri bija spēkā Latvijas Republikā preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu sagatavošanās laikā, noteikumiem.

2.         PIRCĒJA STATUSS

2.1.       Tiesības iegādāties preces mājas lapā tiek nodrošinātas sekojošām personām, kuras ir noslēgušas Konsultanta līgumu ar pārdevēju un izveidojušas savu kontu mājas lapā, piemēram, :

2.1.1.    fiziskas personas, kuras ir sasniegušas pilngadību (18 gadu vecumu un vairāk) un to rīcībspēja nav ierobežota saskaņā ar noteiktajiem likumiem; vai

2.1.2.    juridiskas personas, kuras pārstāv fiziska persona un darbojas saskaņā ar juridiskas personas izsniegtajiem dokumentiem; vai

2.1.3.    iepriekšminēto personu pilnvaroti pārstāvji, kuri uzrāda dokumentu (atļauju, pilnvaru u.c.), kas apliecina viņu tiesības rīkoties šo fizisko vai juridisko personu vārdā.

2.2.       Skaidrības labad, par pircējiem tiek uzskatītas gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuras jebkādiem mērķiem iegādājas TIENS preces no mājas lapas.

3.         PREČU KATALOGS

3.1.       Preču sortiments ir pieejams Preču katalogā, kurš ir augšuplādēts mājas lapā. Katras preces aprakstā iekļauta sīka informācija par konkrēto preci, t.i. preces nosaukums un apraksts (ieskaitot galvenās īpašības, galvenās sastāvdaļas, izmēru u.c.), kā arī preces cena un preces foto/ilustrācija.

3.2.       Pircējam jāsaprot, ka mājas lapā attēlotās preces krāsa, forma vai citi parametri var atšķirties no preces patiesās formas, krāsas vai citiem parametriem, atkarībā no pircēja lietotā monitora specifikācijas. Ja pircējam nepieciešama sīkāka informācija, padoms vai citas instrukcijas saistībā ar precēm, viņš/viņa var ar jautājumiem tieši vērsties pie pārdevēja.

3.3.       Ar šo pircējs saprot, ka gadījumos, kad iegādātā prece ir uztura bagātinātājs, šo uztura bagātinātāju nedrīkst lietot kā medikamentu, farmaceitisku preparātu vai ēdiena aizstājēju. Jebkurā gadījumā, pirms uztura bagātinātāja lietošanas, pircējs apņemas izlasīt lietošanas noteikumus un/vai instrukciju, lai pareizi lietotu un iepazītos ar detalizētu konkrētā uztura bagātinātāja informāciju un lietošanas instrukciju.

3.4.       Pārdevējs regulāri atjauno Preču kataloga informāciju, tādēļ, lietojot mājas lapu, pircējam jāpārliecinās, ka viņš/viņa lieto atjaunoto Preču kataloga versiju (piem., pircējam nevajadzētu izmantot iepriekš lejuplādēto Preču kataloga versiju, kura glabājas pircēja datorā, bet, iespējams, vairs nav derīga u.c.). Pircējam jāņem vērā, ka Preču kataloga labojumi un atjaunotā informācija var tikt ievietota gan pašā katalogā, gan jebkurā vietā mājas lapā.

4.         PREČU PASŪTĪŠANA

4.1.       Apmeklētājam, kurš ir noslēdzis Konsultanta līgumu ar pārdevēju un vēlas pasūtīt preces no mājas lapas, nepieciešams reģistrēties mājas lapā kā pircējam, izveidojot kontu saskaņā ar procedūru, kura noteikta mājas lapas lietošanas procedūras 4.sadaļā. Pēc veiksmīgas pirmās reģistrēšanās, lai nākamreiz ieietu mājas lapas kontā, pircējam būs nepieciešams ievadīt tikai lietotājvārdu, piemēram, pircēja e-pasta adresi un savu paroli.

4.2.       Pircējam, kurš ir izveidojis kontu un vēlas iegādāties preces no mājas lapas, būs iespēja izmantot sakrātās atlaides, saskaņā ar TIENS noteikto procedūru (atlaižu/komisiju piemērošanas un aprēķināšanas procedūra ir pieejama TIENS biznesa plānā, kurš ir publicēts mājas lapā).

4.3.       Preču pasūtījumu var iesniegt pārdevējam tikai tad, kad pircējs ir iepazinies un piekrīt noteikumiem, ieskaitot Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus. Visos citos gadījumos, ja pircējs nepiekrīt noteikumiem, ieskaitot Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, vai to daļai, viņam netiks dotas tiesības pasūtīt preces mājas lapā. Iesniedzot preču pasūtījumu un piekrītot apgalvojumam "Es esmu izlasījis un piekrītu ievērot šos mājas lapas noteikumus” (vai kādai citai analoģiskai saitei, kas izsaka pircēja gribu), pircējs bez iebildumiem apstiprina savas tiesības iegādāties preces mājas lapā un noslēgt līgumu par preču pirkšanu un pārdošanu.

4.4.       Iepazīstoties un piekrītot ievērot noteikumus, pircējs apstiprina, ka viņam/viņai nav iebildumu par faktu, ka noteikumi netiks izsniegti katram individuāli rakstveida formā (uz papīra), ja vien līguma slēdzēju puses nevienojas citādā veidā. Jebkurā gadījumā, ja pircējs vēlas saglabāt noteikumus, viņš/viņa var lejuplādēt tos no mājas lapas PDF formātā vai lūgt tos pārdevējam, rakstot uz e-pastu: info@tiens.lv.

4.5.       Lai noslēgtu līgumu, pircējam ir jāiesniedz preču pasūtījums pārdevējam, veicot tehniskas darbības mājas lapā un sekojot instrukcijām un/vai saitēm mājas lapā, piemēram,:

4.5.1.    Izvēlēties vienu vai vairākas preces mājas lapā, norādot informāciju pie katras iegādātās preces (daudzumu, izmēru, krāsu u.c.) un piespiežot saiti "Pievienot grozam“ mājas lapā, pievienot tās personīgo preču grozam;

4.5.2.    Kad preču grozs jau ir izveidots, t.i. gadījumos, kad visas preces tiek piedāvātas mājas lapā, pircējam mājas lapā jāpiespiež ikona ar groza simbolu un/vai pievienotā saite "Grozs", un klients tiks virzīts uz mājas lapas nākamo lapu, kur varēs pārskatīt savu izvēli (preču pasūtījuma informāciju) un apstiprināt preču pasūtījumu, kas jāiesniedz pārdevējam.

4.6.       Pircējs var veidot preču pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, mainīt nepieciešamo preču daudzumu, pievienot papildus preces un/vai izņemt tās no groza, līdz brīdim, kad preču pasūtījums tiek iesniegts pārdevējam. Pēc tam, kad pircējs ir pabeidzis visas nepieciešamās darbības, lai iesniegtu pasūtījumu pārdevējam mājas lapā, pircēja izveidotais pasūtījums tiks parādīts mājas lapā ar visu galveno informāciju par pasūtītajām precēm (ar katru pasūtīto preci un informāciju par to, ar katras vienības cenu un pasūtīto preču kopējo cenu, ieskaitot piegādes izmaksas un papildus maksu (ja tāda ir), preču piegādes metodi un adresi).

4.7.       Pasūtījumu pircējs iesniedz pārdevējam, un pārdevējs pasūtījumu pieņem tad, kad pircējs nospiež ikonu ar vārdiem "Apstiprināt un apmaksāt" (vai citu analoģisku saiti, kura izsaka klienta vēlēšanos). Pēc tam, kad šī darbība ir pabeigta, pircējam ir jāizvēlas vēlamā apmaksas metode un jāsamaksā par precēm.

4.8.       Kopā ar preču pasūtījumu, kuru mājas lapā iesniedz pircējs, Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi kļūst par līguma daļu, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju, un ir obligāts un likumīgi saistošs dokuments abām līgumā iesaistītajām pusēm.

4.9.       Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad pārdevējs saņem maksājumu par precēm no pircēja, saskaņā ar iesniegto preču pasūtījumu, un tas ir spēkā, līdz visas ar šo līgumu noteiktās saistības ir pilnībā izpildītas. Pēc tam, kad pārdevējs saņem maksājumu par precēm vai pēc tam, kad pārdevējs ir informēts par maksājumu (kad maksājums ir atlikts sakarā ar izvēlēto maksājuma metodi, piemēram, PayPal), pārdevējam tiek nosūtīts automātisks paziņojums par preču pasūtījuma apmaksu uz kontā norādīto e-pasta adresi.

4.10.     Ja preču pasūtīšanas brīdī, pārdevējam uzkrājumā nav nepieciešamā preču daudzuma, pārdevējam ir jāinformē pircējs, izmantojot viņa/viņas kontā norādīto e-pasta adresi un/vai jebkādā citā pārdevējam piemērotā veidā, kurš norādīts pircēja konta kontaktinformācijā (izmantojot tālruni, faksu u.c.). Šādā gadījumā pārdevējam jāpiedāvā pircējam: (i) izvēlēties citu preci par apmaksāto summu; (ii) samazināt preču daudzumu līdz noliktavā pieejamajam daudzumam, kurš var tikt piegādāts pircējam un atgriezt pircējam atlikušo summu, kas bija samaksāta par precēm, kuras nebija pieejamas noliktavā; (ii) atgriezt visu par precēm samaksāto summu, ja pircējs vēlas atsaukt visu preču pasūtījumu. Šajā gadījumā līgums tiks uzskatīts par noslēgtu tikai saņemot pircēja apstiprinājumu e-pastā, ka viņš/viņa vēlas mainīt preču pasūtījumu (izvēloties citas preces vai mainot preču daudzumu); līgums tiks uzskatīts par noslēgtu pēc izmainītā preču pasūtījuma apstiprināšanas. Jebkurā gadījumā pārdevējam jāpieliek visas pūles, lai informētu pircēju par preču pasūtījuma statusu, cik ātri vien iespējams.

4.11.     Ar šo pārdevējs paziņo, ka preču pasūtījumi tiks pieņemti apstrādei un apstrādāti tikai tad, ja pircējs tos būs iesniedzis mājas lapā pareizā veidā – pareizi iesniegts preču pasūtījums ir tāds, kurā ir norādīta visa šī pasūtījuma iesniegšanai un apstrādei nepieciešamā informācija. Šī iemesla dēļ preču pasūtījumi netiks apstrādāti šādos gadījumos:

4.11.1.  Pircējs ir norādījis nepareizu vai neprecīzu preču piegādes adresi;

4.11.2.  Mēs nevaram sazināties ar pircēju ar preču pasūtījumā norādītā kontakttālruņa numura vai e-pasta adreses palīdzību;

4.11.3.  Pārdevējam ir pamats uzskatīt, ka pircējam veicot preču pasūtījumu ir krāpnieciski nodomi; par krāpniecību tiek uzskatīta jebkāda ar preču pasūtījuma iesniegšanu vai apstrādi saistīta, pircēja veikta darbība, kas pārkāpj attiecīgos likumus, piemēram, mājas lapas (platformas) drošības noteikumu pārkāpšana, mājas lapas sistēmas lietošana kādiem citiem, nevis tai paredzētajiem, mērķiem, cita pircēja lietotājvārda un paroles izmantošana (t.i. ne savu datu izmantošana) vai izlikšanās par citu personu u.c.

4.12.     Pircējs var pasūtīt preces no mājas lapas jebkurā diennakts laikā. Pārdevējs apņemas apstrādāt iesniegto preču pasūtījumu 24 stundu laikā no iesniegšanas brīža, izņemot nedēļas nogales un brīvdienas.

4.13.     Gadījumā, ja pircēja kontam ir piekļuvusi kāda cita persona, nesekojot noteikumu prasībām (ieskaitot gadījumus, kad reģistrācijas dati ir nozaudēti, un pircējs nav ziņojis pārdevējam savlaicīgi un ievērojot noteikumos aprakstīto kārtību) un izmantojot kontu, šī persona ir iesniegusi preču  pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka šīs preces pasūta un/vai iegādājas konkrētais pircējs.

4.14.     Mājas lapā visi līgumi ir pieejami latviešu valodā. Visi līguma termini un noteikumi tiek iesniegti pircējam t.i., pievienojot tos rēķinam, kas tiek nosūtīts kopā ar precēm, vai nosūtot pa e-pastu pēc pārdevēja izvēles.

4.15.     Ar šo pārdevējs informē, ka pircēja kontā norādītā personīgā informācija tiks izmantota pasūtot preces un veicot un izpildot preču pirkšanas un pārdošanas transakcijas mājas lapā, saskaņā ar privātuma politikas noteikumiem (visi ar pircēju personīgo datu izmantošanu saistītie jautājumi ir detalizēti izklāstīti Privātuma politikā).

5.         PREČU CENA UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

5.1.       Preces cena ir norādīta preču katalogā (tas pieejams mājas lapā) blakus katrai precei.

5.2.       Precēm var tikt piemērotas atlaides, un to noteikumi ir izskaidroti blakus konkrētajām precēm ar atlaidi vai arī tie publicēti mājas lapā www.tiens.lv.

5.3.       Preču cenas mājas lapā un preču pasūtīšanas lapā ir norādītas eiro (EUR). Preču cenās jau ir iekļauti visi nodokļi, tai skaitā PVN un jebkuri citi piemērojamie nodokļi.

5.4.       Preces cenā nav iekļauta piegādes maksa, ja vien tas nav skaidri norādīts un publicēts mājas lapā. Piegādes maksa ir norādīta atsevišķi un tiek pievienota preces cenai.

5.5.       Pārdevējs piedāvā iegādāties preces mājas lapā ar piegādi uz jebkuru valsti, kuru izvēlējies pircējs, ja pircējs piekrīt segt piegādes izmaksas uz šo valsti. Gadījumos, kad preces tiek piegādātas ārpus Latvijas Republikas, pircējs pats ir atbildīgs par jebkuru ar precēm saistītu nodokļu apmaksu, ieskaitot, bet ne tikai importa, muitas, PVN un jebkurus citus piemērojamos nodokļus.

5.6.       Pircējam jāsamaksā par pasūtītajām precēm un izvēlēto preču piegādes veidu avansa maksājums (pirms piegādes un preču saņemšanas), t.i.: (i) ar pārskaitījumu; (ii) ar e-maksājumu servisa palīdzību caur partneru maksājumu sistēmām (internetbanku, kredītkarti); (iii) ar PayPal; vai (iv) jebkuru citu maksājumu sistēmu, kuru apstiprinājis pārdevējs. Lūdzu, ņemt vērā, ka izvēlētās maksājumu metodes noteikumi, personas datu apstrādes noteikumi un mājas lapas, uz kuru tiekat novirzīts, lietošanas noteikumi attiecas tieši uz šo konkrēto mājas lapu, tādēļ mēs iesakām iepazīties ar šiem noteikumiem pirms maksājuma veikšanas. Lūdzu, ņemt vērā, ka pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par atbilstību šādu mājas lapu noteikumiem saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

5.7.       Kad pircējs iegādājas preces, TIENS izstrādātā atlaižu sistēma attiecas arī uz mājas lapu, un par precēm maksājamā summa tiek automātiski samazināta, piemērojot noteiktu atlaidi, kas aprēķināta konkrētam pircējam saskaņā ar TIENS biznesa plānu un konsultanta līguma noteikumiem, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju. Gadījumā, ja pircējam saskaņā ar TIENS atlaižu sistēmu pienākas citas atlaides, kas parādās kontā kā atlaižu summa, pircējs var izvēlēties vai izmantot uzkrāto atlaidi pirkumam vai nē. Pēc izvēles izdarīšanas pircējs redz gala summu, kas jāmaksā par precēm (t.i. pēc pastāvīgās pircēja atlaides un pircēja uzkrātās atlaides, ja pircējs tādu ir uzkrājis un vēlas šādu atlaidi izmantot). Gala summa, kas jāmaksā par preci pēc pircēja pastāvīgās atlaides un uzkrātās atlaides nedrīkst būt zemāka kā 20% (divdesmit procenti) no katalogā norādītās preces cenas bez atlaides (t.i., izmantojot jebkādas atlaides, ne vairāk kā 80% (astoņdesmit procenti) no katalogā norādītās preces parastās cenas bez atlaides var tikt segti). Maksa par preču piegādi netiek samazināta un to nevar segt, izmantojot pircēja uzkrāto atlaidi, ja vien pārdevējs nav noteicis kādus īpašus kompensācijas noteikumus vai atlaižu piemērošanu piegādes maksai un norādījis tos mājas lapā vai biznesa plānā.

5.8.       Preču pasūtījums tiks apstrādāts tikai pēc tam, kad pircējs būs veicis pilnu maksājumu par precēm, un nauda par precēm būs ieskaitīta pārdevēja bankas kontā (ja vien, izvēloties kādu noteiktu maksājumu metodi, pārdevējam tiek atsūtīts maksājuma apstiprinājums, un nauda tiek ieskaitīta vēlāk, piem., PayPal).

6.         PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1.       Kā norādīts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 5.4 punktā, preču piegādes maksa tiek pievienota preču cenai preču pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.

6.2.       Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā 5 (piecu) darba dienu laikā no datuma, kad veikta apmaksa par precēm (t.i., kad samaksātā summa par precēm, saskaņā ar pārdevēja izsniegto rēķinu, tiek ieskaitīta pārdevēja bankas kontā). Preču piegādes laiks uz citām valstīm ir atkarīgs no izvēlētās valsts. Pārdevējs mēģina nodrošināt kvalitatīvu, precīzu un ātru preču piegādi, tomēr pircējam jāsaprot, ka preču piegāde var aizkavēties no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Visos gadījumos pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces nav piegādātas pircējam vai ir piegādātas, pārsniedzot Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos norādītos termiņus, ja tas nav noticis pārdevēja vainas dēļ vai ir noticis tādu apstākļu dēl, kurus pārdevējs nav spējīgs ietekmēt.

6.3.       Preces tiek piegādātas sadarbībā ar UAB “Baltic Post”, reģistrācijas numurs 302544039, biroja adrese J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lithuania, saskaņā ar pasta sūtījumu noteikumiem un piegādes tarifiem, kurus noteicis UAB "Baltic Post" un kuri publicēti mājas lapās: www.lpexpress.lt un www.post.lt.

6.4.       Pārdevējam ir tiesības noteikt īpašas preču piegādes cenas TIENS biznesa plānā vai norādīt tās, publicējot mājas lapā (piem., noteikt fiksētu maksu, nepiemērot maksu preču piegādei, piemērot atlaides preču piegādes maksai u.c.). Informācija pircējam par īpašiem piegādes noteikumiem ir publicēta mājas lapā vai ir norādīta TIENS biznesa plānā.

6.5.       Pēc tam, kad pircējs būs parakstījis preču piegādes/pieņemšanas dokumentu, kuru iesniegs trešā persona, nodrošinot preču piegādes pakalpojumu, vai saņemot preces pasta nodaļā, tiks uzskatīts, ka preces tika pienācīgi nogādātas pircējam. Pēc tam, kad pircējs būs parakstījis preču piegādes/pieņemšanas dokumentu, kuru iesniegs trešā persona (kurjers), nodrošinot preču piegādes pakalpojumu, vai saņemot preces pasta nodaļā, risku par nejaušu preču nozaudēšanu un/vai bojājumiem uzņemas pircējs.

6.6.       Preču daudzums un to iesaiņojums jāpārbauda brīdī, kad preces tiek nodotas pircējam. Ja pircējs atklāj nepietiekamu piegādāto preču daudzumu un/vai sortimentu un/vai nepieņemamu piegādes veidu pēc preču pieņemšanas, pircējam nekavējoties jāinformē pārdevējs. Pircējam jāinformē pārdevējs par jebkuriem atklātiem preču defektiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas, un pēc šī termiņa sūdzības par preču iztrūkumu vairs netiks pieņemtas un tiks uzskatīts, ka pircējs pārdevējam ir piegādājis labas kvalitātes preces. Preču defekti, kas atklāti atbilstoši Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, un radušies pārdevēja vainas dēļ, jānovērš saskaņā ar procedūru un noteiktajā laikā, par kuru vienojušies pārdevējs un pircējs.

6.7.       Ja sliktas kvalitātes preces ir jāatgriež pārdevējam, pircēja preču atgriešanas izmaksas jāsedz pārdevējam.

7.         KVALITĀTES GARANTIJA UN PREČU DERĪGUMA TERMIŅŠ

7.1.       Iegādājoties nekvalitatīvu preci, pircējam, pēc savas izvēles, ir tiesības:

7.1.1.    pieprasīt pārdevējam novērst preces defektus; vai

7.1.2.                  pieprasīt pārdevējam apmainīt nekvalitatīvo preci pret kvalitatīvu preci; vai

7.1.3.    pieprasīt pārdevējam samazināt preces cenu proporcionāli atklātajam defektam; vai

7.1.4.                  vienpusēji lauzt līgumu, atgriezt preci un pieprasīt atmaksāt pilnu preces cenu.

7.2.       Dažām precēm (ierīcēm u.c.) ir ražotāja noteikts kvalitātes garantijas laiks (termiņš) un/vai citi noteikumi, ieskaitot noteikumus, kādos gadījumos garantija netiek piemērota; tie norādīti preču aprakstos un/vai garantijas talonos, kuri pievienoti preču iesaiņojumiem. Jāņem vērā, ka ražotāja noteiktā garantija ir spēkā tikai gadījumos, kad tiek ievēroti preces lietošanas noteikumi un/vai uzglabāšanas noteikumi, kuri norādīti garantijas talonā, preces lietošanas instrukcijā un aprakstos, kuri publicēti mājas lapā.

7.3.       Gadījumā, kad noteiktais preču kvalitātes garantijas laiks saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 7.2. punktu ir īsāks nekā 24 (divdesmit četri) mēneši, un preces defekti tiek atklāti pēc Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 7.2. punktā noteiktā laika, bet pirms 24 (divdesmit četru) mēnešu perioda no dienas, kad preces tika piegādātas pircējam, pārdevējs ir atbildīgs par preču defektiem tikai tad, ja pircējs pierāda, ka defekti radušies pirms preču nogādāšanas pircējam vai kādu iemeslu dēļ, kas radušies pirms preču nodošanas pircējam, un tie ir pārdevēja atbildība.

7.4.       Jebkuros citos gadījumos, uz kuriem neattiecas ražotāja kvalitātes garantija, pārdevējs ir atbildīgs par preces defektiem tikai tad, ja pircējs var pierādīt, ka defekti ir radušies pirms preces nodošanas pircējam vai tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs pārdevējs un kuri radušies pirms preču nodošanas pircējam, un tikai tad, ja pircējs ir iesniedzis sūdzību par preces defektiem 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no defektu rašanās dienas, tomēr pirms 24 (divdesmit četru) mēnešu perioda beigām no dienas, kad preces tika nodotas pircējam.

7.5.       Dažām precēm ir noteikts derīguma termiņš, kurš ir norādīts uz preces iepakojuma. Sūdzības par to preču defektiem, kurām ir norādīts derīguma termiņš, var iesniegt pircējs, ja defekti tiek atklāti noteiktā preču derīguma termiņa laikā.

7.6.       Gadījumos, kad uz precēm attiecas garantijas termiņš, tas nesākas no jauna – garantijas termiņu nosaka no dienas, kad prece tika piegādāta. Garantija ir spēkā labotām vai apmainītām precēm uz atlikušo garantijas laiku, kas tiek aprēķināts no dienas, kad prece tika nodota pircējam.

7.7.       Periods, kura laikā pircējs nevarēja lietot preci, sakarā ar defektiem, tiek pievienots garantijas termiņam.

7.8.       Ja precei tiek atklāti defekti, to drīkst atgriezt pārdevējam saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.punktā noteikto procedūru. Prece jāatgriež kopā ar dokumentu, kuru saņēmāt preču piegādes brīdī (piem., ar rēķinu), kas apstiprina preces iegādi, un brīvā formā uzrakstītu iesniegumu par preču atgriešanu, kurā norādīti preču atgriešanas iemesli vai defekti.

 

8.         LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA. PREČU ATGRIEŠANAS VAI APMAIŅAS PROCEDŪRA

8.1.       Pircējam ir tiesības pārtraukt līgumu, nenorādot līguma pārtraukšanas iemeslu, paziņojot par to pārdevējama rakstiskā formā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču nodošanas pircējam, izņemot gadījumus, kas noteikti Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2.punktā. Gadījumos, kad  līgums attiecas un ir noslēgts uz vairāku preču iegādi, kuras tiek pircējam piegādātas atsevišķi, tiesības pārtraukt līgumu beidzas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar līgumu pircējam tika nodota (piegādāta) pēdējā prece. Šādā gadījumā pircējam jāiesniedz pārdevējam brīvā formā rakstīts paziņojums par līguma pārtraukšanu vai pienācīgi aizpildīta veidlapa par līguma pārtraukšanu ar e-pasta: info@tiens.lv palīdzību, kā arī nosūtot ierakstītu vēstuli ar dokumentiem, kuri apstiprina preču iegādi.

8.2.       Pēc pārdevēja informēšanas par līguma pārtraukšanu pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad pārdevējam tika iesniegts attiecīgais paziņojums, ir jāatgriež preces pārdevējam, nosūtot tās pārdevējam un apmaksājot visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus.

8.3.       Pircējs ir informēts, ka gadījumos, kad uz šī līguma pamata iegādātajām precēm attiecas piemērojamo likumu prasības un/vai šīs preces ir smaržas, kosmētikas un tualetes produkti, medicīniskas vai ķirurģiskas ierīces vai aparāti, pircēja lūgums apmainīt iegādātās preces zemas kvalitātes dēļ pret līdzvērtīgām precēm vai atgriezt par precēm samaksāto naudas summu, sakarā ar iemesliem, kuri norādīti Civillikuma 6.362. pantā, var tikt apmierināts tikai ar pārdevēja rakstisku piekrišanu.

8.4.       Pārdevējam ir jāatgriež visi no pircēja saņemtie maksājumi, ieskaitot preču piegādes cenu, ja tāda ir (izņemot papildus maksas, kas radušās, ja pircējs izvēlējies kādu citu mājas lapā piedāvātu piegādes veidu, un kurš nav parastais, lētākais piegādes veids), nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad pārdevējs ir saņēmis paziņojumu par lēmumu izmantot tiesības pārtraukt līgumu. Pārdevējam jāatgriež pircējam viņa/viņas samaksātā summa, izvēloties tādu pašu maksājuma veikšanas metodi, kādu bija izvēlējies pircējs savam sākotnējam maksājumam, izņemot gadījumus, kad pircējs piekrīt citiem pārdēvēja piedāvātiem maksājuma veidiem. Lūdzu, ievērot, ka pārdevējs var atteikties atgriezt pircēja samaksāto summu (preces cenu un/vai piegādes izmaksas), līdz brīdim, kamēr prece tiek atgriezta pārdevējam vai kamēr pircējs nav iesniedzis rakstisku apstiprinājumu, kas pierāda, ka prece ir nosūtīta pārdevējam (vai kurš no tiem notiek agrāk).

8.5.       Pārdevējs neuzņemas atbildību par pārskaitījuma aizkavēšanos par atgrieztajām precēm vai gadījumiem, kad pārskaitījums nenotiek, jo pircējs ir norādījis nepareizu informāciju vai nav iesniedzis informāciju un/vai nepieciešamos dokumentus preču atgriešanai.

8.6.       Preču atgriešanas gadījumos, nepieciešams ievērot sekojošus noteikumus:

8.6.1.    Precei jāatrodas oriģinālā, nebojātā iepakojumā;

8.6.2.    Preci nav sabojājis pats pircējs;

8.6.3.    Prece nav lietota un saglabā pārdošanai piemērotu izskatu (nav bojātas uzlīmes, aizsargiepakojums u.c.);

8.6.4.    Prece ir pilnā komplektācijā, kāda tā tika nodota pircējam;

8.6.5.    Nepieciešams uzrādīt preces saņemšanas dokumentu.

8.7.       Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no pircēja atgrieztās preces gadījumos, kad nav tikuši ievēroti Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.1-8.6.punktā minētie noteikumi.

8.8.       Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības krišanos sakarā ar darbībām/faktoriem/apstākļiem, kuri nebija nepieciešami, lai uzzinātu preces veidu, īpašības, komplektāciju un/vai tās funkcijas.

8.9.       Pircējam ir tiesības apmainīt preci pret cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas līdzvērtīgu preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad preces tika saņemtas, izņemot tās preces, kas minētas Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2. punktā, kuras var tikt atgrieztas tikai saskaņā ar zemāk aprakstīto kārtību, un ja ir saņemta pārdevēja piekrišana. Gadījumā, ja preču apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, pircējam šis jautājums jānokārto ar pārdevēju saskaņā ar preču noteiktajām cenām. Pircēja prasība apmainīt preci var tikt apmierināta, tikai gadījumos, kad tiek ievēroti noteikumi, kas minēti Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.5. punktā. Lai īstenotu šīs tiesības, pircējam jāatgriež prece pārdevējam saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.3.punktā minēto kārtību un jāuzrāda preču pirkšanas oriģinālie dokumenti.

8.10.     Ja pārdevējs nevar nodrošināt preču atgriešanu, viņam par to jāinformē pircējs un pircējam būs tiesības atgriezt preci pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad tika saņemts attiecīgais paziņojums no pārdevēja. Šādā gadījumā ir spēkā augstākminētie noteikumi par preču atgriešanu pienācīgā kvalitātē.

8.11.     Ja prece tiek atgriezta saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.1.-8.6. vai 8.10.punktu vai apmainīta pret citu preci, kā noteikts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.9.punktā, visas ar preču atgriešanu saistītās izmaksas sedz pircējs. Ja pārdevējam tiek atgriezta nekvalitatīva prece, tad visi izdevumi, kas pircējam radušies saistībā ar preču atgriešanu, jākompensē pašam pārdevējam.

9.         NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.       Attiecīgie likumi un noteikumi, kuri tiks piemēroti strīdu izšķiršanas gadījumos, ir norādīti Mājas lapas lietošanas noteikumos.

9.2.       Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu Latvijas Republikā. Neatkarīgi no valsts, kurā atrodas pircējs, visos gadījumos, attiecības starp pārdevēju un pircēju, kuras izriet no šī līguma vai ir ar to saistītas, būs pakļautas Latvijas Republikas likumiem.

9.3.       Saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, pircējam ir tiesības iesniegt prasību strīdu izšķiršanas institūcijās saskaņā ar pirmstiesas strīdu izšķiršanas procedūru (piem., Valsts Patērētāju Tiesību Aizsardzības centrā un Valsts Pārtikas un Veterinārajā dienestā).

9.4.       Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek uzskatīti par neatņemamu un nedalāmu noteikumu sastāvdaļu. Visus jautājumus, kas saistīti ar preču iegādi no mājas lapas un mājas lapas lietošanu, un kuri nav noteikti šajos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos, regulē Mājas lapas lietošanas noteikumi un citi dokumenti, kā arī Konsultanta līgums, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju. Ja rodas jebkāda neatbilstība starp citiem dokumentiem, kas veido kopējos noteikumus un šiem Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, noteicošie būs šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi. Ja rodas jebkāda neatbilstība starp šiem Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un Konsultanta līgumu, noteicošie būs Konsultanta līguma noteikumi.

9.5.       Neviena no iesaistītajām pusēm netiks saukta pie civiltiesiskās atbildības par saistību neizpildīšanu, nepienācīgu pienākumu veikšanu vai izpildes termiņa nokavēšanu gadījumos, kad konstatēti nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), kuri ir noteikti saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Termiņš pienākumu veikšanai abām pusēm tiks pagarināts par laika periodu, kas atbilst laikam, kad bija spēkā nepārvaramas varas apstākļi (force majeure).

10.        KONTAKTINFORMĀCIJA

10.1.     Pārdevējam ir jāpieliek visas pūles, lai atbildētu pircējam, cik ātri vien iespējams (atbildēt ar e-pastu vai rakstiski un nosūtot atbildi pa pastu vai atbildēt telefona sarunas laikā, t.i. tādā pašā veidā, kā pie viņa ir vērsies klients/pircējs). Pārdevējs apņemas atbildēt uz pircēju jautājumiem un sūdzībām bez maksas un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemta attiecīgā sūdzība vai jautājums.

Ja jums ir jebkādi komentāri vai ieteikumi, vai jūs vēlētos mūs informēt par Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpumiem, vai ja jums ir jebkādi jautājumi, sūdzības vai nepieciešama mūsu palīdzība, lai saprastu Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus un to piemērošanu, lūdzu, sazinieties ar mums. E-pasts: info@tiens.lv, tālr: +371 20232897 (pirmd.-piektd. 9:00–17:30)