X
Piegāde : Lūdzu, izvēlēties adresi
Valsts  
Rajons
Cart Loading

Privātuma politika

  1.      DEFINĪCIJAS

1.1.      Definīcijas un izteicieni ar lielo sākuma burtu, kas lietoti šajos Privātuma politikas noteikumos, ir noformulēti Mājas lapas lietošanas noteikumos, citos Noteikumu dokumentos un/vai citās prasībās un instrukcijās, kuras pieejamas Mājas lapā, izņemot gadījumus, kad ar lielo sākuma burtu izceltajām definīcijām šajā dokumentā, ieskaitot aprakstus, ir sekojoša nozīme:

1.1.1.     Personīgie dati ir Personīga informācija par Apmeklētāju un/vai Pircēju, kas ir fiziska persona. Personīgie dati satur jebkuru informāciju, kura saistīta ar fizisku personu – dati par personu, kuras identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noskaidrota, izmantojot šādus datus kā personīgo ID numuru, vienu vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kulturālas vai sociālas dabas īpašības, kuras raksturīgas konkrētai personai.

1.1.2.     Sīkdatnes (Cookies) ir nelieli failu, kurus nosūta uz jūsu meklētāju un uzglabā jūsu datorā, viedtālrunī vai jebkurā citā ierīcē, kuru lietojat, lai piekļūtu Mājas lapai.

  1.      VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.      Pārdevējs nodrošina Apmeklētāju un Pircēju Personīgās informācijas, kuru sniedzāt lietojot Mājas lapas rīkus, drošību un konfidencialitāti, saskaņā ar noteikumiem, kuri aprakstīti Privātuma politkā.

2.2.      Nododot Personīgo informāciju ar Mājas lapas starpniecību, jūs apstiprināt savu piekrišanu Privātuma politikai un Noteikumiem, kā arī dodat piekrišanu, ka jūsu Personīgā informācija tiks pārvaldīta saskaņā ar Privātuma politikā noteikto kārtību.

2.3.      Katra persona, kura apmeklē Mājas lapu un/vai izmanto Mājas lapā instalētos rīkus, iegādājas Preces vai kā citādi izmanto Mājas lapu vai jebkuru tās daļu, kā arī tās pakalpojumus, rīkus vai jebkuru Mājas lapas saturu, apņemas ievērot šo Privātuma politiku. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, jūs nevarat lietot Mājas lapu un jebkurus tās pakalpojumus un rīkus, kuri pieejami Mājas lapā, vai jebkuru Mājas lapas saturu.

2.4.      Pārdevējs var izmantot jūsu Personīgo informāciju ne tikai tajā valstī, kur tā tika iegūta, bet arī citās valstīs ar ne tik stingriem normatīviem aktiem, kuri regulē Personīgās informācijas izmantošanu. Pircējs saprot un piekrīt, ka Personīgā informācija, kā arī jebkura cita ar Pircēju saistīta un Pārdevēja apkopota informācija, var tikt aizsargāta gan Latvijas Republikā, gan jebkurā citā valstī. Lietojot Mājas lapu, Pircējs piekrīt, ka augstākminētā informācija var tikt nodota ārpus Pircēja valsts.

  1.      ANONIMITĀTE UN AUTOMĀTISKA ANONĪMAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDĀŠANA

3.1.      Rīki, kas instalēti Mājas lapā, rada iespējas to lietot anonīmi t.i., lietot to tādā veidā, ka Mājas lapas rīki ievāks par jums tikai Anonīmu informāciju. Mājas lapu var pārlūkot anonīmi personas, kuras nav pieslēgušās savam Kontam. Jūs varat lietot Mājas lapu anonīmi līdz brīdim, kad nolemjat darīt citādi vai nolemjat veikt tādas darbības Mājas lapā, kuras pieprasa atklāt jūsu Personīgo informāciju (piemēram, izveidot Kontu vai pieslēgties savam Kontam, iesniegt Preču pasūtījumu u.c.).

3.1.1.  Mājas lapa neievāc nekādu Personīgo informāciju automātiski. Lūdzam ievērot, ka Mājas lapa automātiski ievāc tikai tos Anonīmos datus, kuri ir Sīkdatņu failos. Vairāk informācijas par Sīkdatņu politiku atrodams Privātuma politikas 9.nodaļā.

  1.      DATU APKOPOŠANA UN LIETOŠANA

4.1.      Kad Pircējs pieslēdzas savam Kontam, Pārdevējs ievāc un saglabā Personīgo informāciju, kura identificē Pircēju. Šajā gadījumā par jums savāktajā Personīgajā informācijā var ietilpt sekojošais:

4.1.1.     vārds un uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, Pircēja ID numurs, dzimums un jebkura cita jūsu Kontā minēta informācija;

4.1.2.     informācija par Pircēja lojalitāti un pārdošanas attīstību – informācija par Pircēja iegādāto iestāšanās komplektu, par jaunajiem Pircējiem, kuri pievienojušies Pārdevējam, par Pircējam piešķirto kvalifikācijas līmeni, saskaņā ar TIENS Kompensāciju plānu, par reģistrēšanās datumu, par Pircējam piešķirtajām atlaidēm, par komisiju (ja tāda ir), Pircēja foto un informācija par Pircēja sponsoriem;

4.1.3.     gadījumos, kad Pircējs vēlas saņemt rēķinu par nopirktajām/iegūtajām Precēm, finanšu informācija, kuru jūs sniedzat iegādājoties Preces, kā arī PVN maksātāja numurs (ja tāds ir), lai izdotu un saņemtu rēķinus;

4.1.4.     informācija par darbībām, kuras veicat Mājas lapā kā Pircējs (ieskaitot pirkumu vēsturi);

4.1.5.     jebkura cita informācija, kura saistīta ar jūsu darbībām, iegādājoties Preces Mājas lapā, lietojot Mājas lapu, ieskaitot Pārdevējama nosūtītās vēstules, informācija par pieslēgšanos Mājas lapai, statistika par lapas apskatīšanos un standarta pieslēgšanās datu informācija;

4.1.6.     papildus informācija no jums vai par jums, kura nav atsevišķi aprakstīta šajā dokumentā (piemēram, informācija par jūsu iesniegumu Pārdevējam);

4.1.7.     jebkura cita informācija, kas pieejama Mājas lapā, ieskaitot jūsu izvēli saņemt vai nesaņemt akcijas piedāvājumus no Pārdevēja, kā aprakstīts Privātuma politikas 5.nodaļā.

4.2.      Galvenais jūsu Personīgās informācijas iegūšanas mērķis ir nodrošināt vienmērīgas operācijas, kuras norit Mājas lapā bez aizķeršanās, un, iegādājoties Preces, šīs darbības ir drošas, efektīvas un jums pielāgotas. Ar šo jūs piekrītat un apstiprināt, ka Pārdevējam ir tiesības izmantot jūsu Personīgo informāciju, tai skaitā informāciju, kas norādīta Privātuma politikas 4.1.punktā, sekojošiem mērķiem:

4.2.1.     lai identificētu Pircējus un administrētu Pircēju Kontus;

4.2.2.     lai veicinātu Pircēju uzticību, izpildot Preču pasūtījumus, pārdodot un nogādājot Preces Pircējiem, administrējot atlaides un/vai komisijas (ja tādas ir). Šiem mērķiem var būt nepieciešams ar jums sazināties arī tiešā veidā ar tālruņa vai e-pasta palīdzību;

4.2.3.     lai uzlabotu Mājas lapu un pielāgotu to jūsu vajadzībām, t.i.pielāgojot, novērtējot un uzlabojot: i) pirkšanas/pārdošanas transakciju izpildi ar Mājas lapas rīku palīdzību; ii) Mājas lapas pakalpojumus; iii) Mājas lapas saturu; un/vai iv) reklāmas;

4.2.4.     lai analizētu sūdzības (ja tādas ir) un atbildētu uz jūsu jautājumiem;

4.2.5.     lai nodrošinātu pieeju Mājas lapā piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijai;

4.2.6.     lai pārbaudītu no Mājas lapas lejuplādētos datus;

4.2.7.     lai novērstu, atklātu un izpētītu jebkādas potenciāli neatļautas vai nelikumīgas darbības Mājas lapā;

4.2.8.     lai informētu jūs par Pārdevēja Precēm;

4.2.9.     lai veiktu tiešo mārketingu, saskaņā ar jūsu piekrišanu;

4.2.10.   lai nodrošinātu jebkādus citus jums noderīgus pakalpojumus Mājas lapā jebkādiem citiem šajā Privātuma politikā noteiktiem mērķiem, kā arī jebkādiem citiem mērķiem, kuri norādīti informācijas iegūšanas īpašos gadījumos.

4.3.      Personīgās informācjias sniegšana kā norādīts Privātuma politikas 4.1.sadaļā un piekrišana tās apstrādāšanai ir brīvprātīga, tomēr nepieciešama, lai pienācīgi un pilnvērtīgi lietotu Mājas lapu, kā arī lai nodrošinātu, ka Pārdevējs var pienācīgi izpildīt iesniegtos Preču pasūtījumus.

4.4.      Pārdevējs aizsargā jūsu faktiskos datus par jūsu Preču pasūtījumiem. Kā Pircējs jūs varat saņemt visu informāciju par Pārdevējam iesniegtajiem Preču pasūtījumiem, ieejot savā Kontā. Izmantojot jūsu Kontā instalētos rīkus, jūs varat apskatīt savus Preču pasūtījumus un izmainīt kontaktinformāciju. Jums jāsargā savi Konta pieejas dati, un jūs nedrīkstat tos atklāt  nevienai trešai pusei (daži ieteikumi, kā droši lietot Mājas lapu, aprakstīti Privātuma politikas 10.nodaļā).

4.5.      Informācija, kuru apkopo Pārdevējs katrā jūsu reģistrēšanās reizē, tiek izmantota arī, lai uzlabotu Mājas lapas pakalpojumus, apmierinātu Pircēju vajadzības un vēlmes, kā arī tiek lietota tiešā mārketinga vajadzībām, ciktāl tas attiecas uz Mājas lapas sniegtajiem pakalpojumiem.

4.6.      Saskaņā ar Privātuma politiku Pārdevējam ir tiesības izmantot jūsu Personīgo informāciju iekšējām vajadzībām, ieskaitot komunikāciju ar e-pasta palīdzību, lai informētu jūs par Preču un Mājas lapas jaunumiem un sniegtu informāciju saistībā ar e-tirdzniecības transakcijām Mājas lapā u.c.

5.     REKLĀMA UN APTAUJAS TIEŠSAISTĒ

5.1.      Pārdevējs nepiešķir piekļuvi jūsu Personīgajai informācijai nevienai trešai personai un nenodod nekādu informāciju par jums nevienai trešai personai bez jūsu piekrišanas.

5.2.      Tikai saņemot jūsu individuālo piekrišanu, kuru sniedzat aizpildot reģistrācijas formas vai jebkādā citādā veidā (piem., atzīmējot ķeksīti attiecīgā lodziņā), mēs jums nosūtīsim Pārdevēja komerciālo/reklāmas informāciju – Mājas lapas informāciju, Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, Preces, kampaņas, ziņas u.c. – uz jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru. Ar jūsu piekrišanu mēs nosūtīsim šo informāciju (piem., jaunumu lapu), izmantojot jūsu e-pasta adresi un citu kontaktinformāciju. Jūsu piekrišana saņemt šo informāciju ir brīvprātīga, tā nav nepieciešama, lai veiktu Preču pasūtījumus un to var atsaukt jebkurā laikā. Ja atteicāties dot atsevišķu piekrišanu, bet vēlāk nolēmāt saņemt komerciālo/reklāmas informāciju kā arī jaunumus no Pārdevēja, vai ja izlēmāt atteikties no šādas informācijas saņemšanas, jūs jebkurā laikā varat mūs informēt ar e-pasta info@tiens.lv palīdzību vai izmantojot uzstādījumus Mājas lapā (ja tādi ir).

5.3.      Jebkurā gadījumā jūs nevarat atteikties saņemt administratīvu informāciju no Pārdevēja, kas saistīta ar Preču iegādi, Pārdevēja vai Mājas lapas sniegtajiem pakalpojumiem (ieskaitot Noteikumus), izņemot gadījumus, kad jūsu Konts ir dzēsts. Turklāt jūs nevarat atteikties saņemt paziņojumus, kurus sūta Pārdevējs, un kuri sniedz juridisku informāciju par Preču iegādi un/vai Mājas lapas lietošanu.

  1.      INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

6.1.      Pārdevējam ir tiesības atklāt jūsu Personīgo informāciju gadījumos, kad to pieprasa likums, kā arī īstenojot likumīgas un pamatotas, kas atbilst likumiem un noteikumiem, Pārdevēja prasības, piem., atbildot uz saņemtajām sūdzībām vai jebkādām citām sūdzībām, gadījumos, kad pārkāptas trešo personu tiesības un likumīgās intereses vai gadījumos, kad jāpasargā citas personas, viņu likumīgās intereses vai īpašums.

6.2.      Jūs piekrītat un apstiprināt, ka Pārdevējs var nodot jūsu Personīgo informāciju:

6.2.1.     Pārdevēja partneriem – trešajām personām, kuras Pārdevējs nodarbina kā trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, izpildot Preču pasūtījumu un nodrošinot jums citus pakalpojumus. Piemēram, Pārdevēja partneriem, kuri nodrošina Preču piegādi, apkopo maksājumus, nodrošina citus Pircēja pasūtītus pakalpojumus, kā arī tiem Pārdevēja partneriem, kuri nodrošina Mājas lapas atbalsta un/vai uzturēšanas pakalpojumus un palīdz Pārdevējam būt aktīvam vai veikt jebkādas citas darbības Mājas lapā;

6.2.2.     jebkurai trešai personai, ja jūs iesniedzat attiecīgu atļauju nodot jūsu Personīgo informāciju (vai tām trešajām personām, kuras ir skaidri informētas ar citu metožu palīdzību vai jūs piekritāt nodot informāciju ar cita īpaša pakalpojuma palīdzību);

6.2.3.     Pārdevēja struktūrvienībām un saistītām kompānijām;

6.2.4.     citām biznesa organizācijām gadījumos, kad Pārdevējs apvienojas ar citu juridisku personu, gadījumos, kad Pārdevējs iegūst citu juridisku personu vai gadījumos, kad Pārdevēju iegādājas cita juridiska persona, kā arī gadījumos, kad tiek pārvietota Mājas lapa vai ar Mājas lapu saistīts īpašums.

6.3.      Gadījumos, kas aprakstīti Privātuma politikas 6.2.nodaļā, Pārdevējs nodos citiem tikai minimālu jūsu Personīgās informācijas apjomu. Gadījumā, ja nav saņemta skaidri izteikta jūsu piekrišana (iepriekšēja vai atsevišķa), Pārdevējs nenodos nevienai trešai pusei jūsu Personīgo informāciju un neizplatīs to tālāk, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izpildīt Privātuma politikā minētos noteikumus vai Pārdevējs ir juridiski saistīts to darīt.

  1.      PIRCĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, KAS SAISTĪTI AR VIŅU PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDI MĀJAS LAPĀ

7.1.      Reģistrējoties kā Pircējs, t.i. atverot (izveidojot) Kontu Mājas lapā, jums tiks lūgts iesniegt Personīgo informāciju.

7.2.      Kļūstot par Pircēju, jūs varat pievienoties savam Kontam un patstāvīgi kontrolēt Personīgo informāciju, kura norādīta jūsu reģistrācijas formā: labot to, atjaunot vai dzēst. Ja jūs uzskatāt, ka ar šo lēmumu nepietiek, jums ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar elektroniskā pasta info@tiens.lv vai pasta starpniecību, izmantojot Privātuma politikas 11.4.punktā norādīto adresi.

7.3.      Jūsu parole ir atslēga, lai ieietu jūsu Kontā. Veidojot paroli, izmantojiet unikālus ciparus, burtus un īpašus simbolus un nevienam neatklājiet sava Konta paroli. Ieejot savā Kontā, jūs varat labot un atjaunot savus datus jebkurā laikā. Ja aizmirsāt savu ieejas paroli vai saskārāties ar jebkādām citām problēmām, kas saistītas ar ieiešanu Kontā, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@tiens.lv.

7.4.      Ja būsiet atklājis savu paroli vai jebkuru citu ar Kontu saistītu informāciju citām personām, jūs būsiet atbildīgs par jebkuru un visām darbībām, kas veiktas, izmantojot jūsu Kontu, ja vien nevarēsiet pierādīt pretējo. Lūdzam ievērot, ka gadījumos, kad ieejat Mājas lapā ar koplietojamā datora vai piem., interneta kafejnīcas datora palīdzību, noteiktu informāciju par jums redzēs arī citas personas, kuras lietos datoru pēc jums.

7.5.      Ja pazaudēsiet paroli, jūs nevarēsiet kontrolēt darbības, kas veiktas ar jūsu Personīgo informāciju, un jums būs jāpilda saistības, par kurām tiksiet uzskatīts atbildīgs. Tādēļ gadījumos, kad jums ir aizdomas, ka kāda cita persona izmanto jūsu paroli, jums nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs (saskaņā ar Privātuma politikas 11.4.nodaļā norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju) un jānomaina parole, kuru izmantojāt, lai ieietu savā Kontā.

7.6.      Pārdevējs nemainīs jūsu Personīgo informāciju. Jums ir jāapņemas atjaunot savu Personīgo informāciju tiklīdz tā ir mainījusies vai atklātas kādas neprecizitātes.

7.7.      Ja nevēlaties, lai Pārdevējs pārvalda jūsu Personīgo informāciju, lūdzu, informējiet viņu par savu lēmumu jebkurā laikā, iesniedzot Pārdevējam savu iesniegumu. To var iesniegt ar e-pasta info@tiens.lv vai pasta palīdzību saskaņā ar Privātuma politikas 11.4.nodaļā norādīto Pārdevēja adresi. Saņemot šādu atteikumu, jūs zaudēsiet Pircēja statusu un nevarēsiet izmantot Pircēja statusu Mājas lapā.

7.8.      Pārdevējam ir tiesības aizsargāt jūsu Personīgo informāciju līdz Konta deaktivizēšanai saskaņā ar Privātuma politikas un/vai Noteikumu nosacījumiem. Jūsu Konts tiks deaktivizēts, un jūsu Personīgā informācija tiks dzēsta saskaņā ar Privātuma Politikas un Noteikumu nosacījumiem. Pēc tam, kad jūsu Konts tiks deaktivizēts, jūs zaudēsiet pieeju jebkuriem Mājas lapas datiem, ja vien Privātuma politikā un Noteikumos nav noteikts citādi.

7.9.      Lai nodrošinātu Personīgās informācijas iegūšanas mērķu īstenošanu, kuri noteikti šajā Privātuma politikā, jūsu Personīgā informācija var tikt uzglabāta maksimums 10 (desmit) gadus kopš jūsu pēdējās ieiešanas savā Kontā. Tomēr pamatotu iemeslu dēļ Pārdevējam ir tiesības noteikt īsāku vai garāku laika ierobežojumu Personīgās informācijas uzglabāšanai.

7.10.   Bez ierobežojumiem uz augstākminētajiem noteikumiem Pārdevējam tomēr ir tiesības visos gadījumos saglabāt Pircēja Personīgo informāciju, kura ir tikusi izņemta sakarā ar likumu vai Noteikumu pārkāpumiem.

  1.      DATU AIZSARDZĪBA

8.1.Pirmkārt, Pārdevējs mēģina nodrošināt savu Apmeklētāju un/vai Pircēju datu aizsardzību. Lai nodrošinātu nodotās informācijas un datu drošību, Pārdevējs ievieš tādus informācijas aizsardzības un koordinēšanas līdzekļus, kuri spēj stāties pretim draudiem par pakalpojumu sniegšanas drošību. Pārdevējs izmanto saprātīgus fiziskus, elektroniskus un procesuālus līdzekļus un metodes, lai pasargātu pieejamo informāciju (ieskaitot Personīgo informāciju) no nozaudēšanas, zādzības un jebkādas nelikumīgas lietošanas, atklāšanas vai izmainīšanas. 

8.2.      Jebkura Pircēja veikta ieiešana Mājas lapā, kas saistīta ar Maksājumiem par Precēm, pēc Pircēja izvēles tiks veikta, izveidojot drošu savienojumu ar mājas lapu, kuru lieto Trešā persona.

8.3.      Lūdzu, ievērojiet, ka, neskatoties uz faktu, ka Pārdevējs lieto augstākminētos saprātīgos aizsardzības līdzekļus, Pārdevējs nevar nodrošināt un nenodrošina jūsu Personīgās informācijas drošību, jo tā ir iesniegta vai ievadīta tiešsaistē. Turklāt Pārdevēja ieviestie aizsardzības līdzekļi var būt nepietiekami, ja jūs paši neievērojat drošības noteikumus. Pirmkārt, Pircēji nedrīkst atklāt savus lietotājvārdus un paroles nevienai trešai personai. Lūdzu, ievērojiet, ka tikai ieejot savā Kontā, jums tiks lūgts norādīt jūsu e-pasta adresi un paroli. Lai nepiederošas personas nevarētu lietot jūsu Kontu, lūdzu, pēc Konta un/vai Mājas lapas lietošanas vienmēr izejiet no sistēmas.

8.4.      Ar savām darbībām arī jūs varat mazināt savas Personīgās informācijas nelikumīgas izmantošanas risku, ja rīkojaties uzmanīgi un izvēlaties saprātīgus drošības līdzekļus, piemēram, izveidojat grūtu paroli un izmantojat visjaunākās antivīrusu programmas u.c.

8.5.      Jums ir tiesības lūgt Pārdevējam nodrošināt visu informāciju saistībā ar jūsu datu pārvaldīšanu. Pircējam ir arī tiesības lūgt labot, papildināt, atjaunot vai dzēst šos datus un izlabot jebkādas kļūdas. Pircējam ir arī tiesības nepiekrist Personīgās informācijas apstrādei, ja tā tiek izmantota tiešā mārketinga mērķiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: info@tiens.lv.

9.     SĪKDATŅU POLITIKA

9.1.      Šajā Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Pārdevējs izmanto sīkdatnes sekojošiem mērķiem:

9.1.1.     pienācīgai Mājas lapas funkcionēšanai un pārlūkošanas pieredzes atvieglošanai (piem., lai atbalstītu jūsu darbības pēc ieiešanas Mājas lapā u.c.);

9.1.2.     reklāmām un tiešajam mārketingam;

9.1.3.     Mājas lapas statistikas iegūšanai un Mājas lapas uzlabošanai;

9.1.4.     Mājas lapā tiek izmantota "Google Analytics" lietotne, kuru izveidoja un atbalsta "Google Inc." (šeit un turpmāk tekstā – Google), lai veiktu mājas lapu analīzi. "Google Analytics" izmanto sīkdatnes, kas ļauj mums analizēt jūsu Mājas lapas lietošanas ieradumus. Informācija, kuru rada sīkdatnes par to, kā jūs izmantojat Mājas lapu, tiek nodota Google serverim ASV un tur tiek uzkrāta. Google izmantos šo informāciju, lai analizētu to, kā jūs lietojat Mājas lapu; lai sagatavotu atskaites par Mājas lapas popularitāti tās operatoram un veiktu citus pakalpojumus saistībā ar Mājas lapu un tās lietošanu. Google var nodot šo informāciju trešajām personām, ja to pieprasa piemērojamie likumi, un ja šīs trešās personas apstrādā informāciju no Google puses. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar jebkuriem citiem Google piederošiem datiem. Ja jūs veicat konkrētus uzstādījumus savas pārlūkprogrammas programmatūrā, jūs varat atteikt Google instalēt sīkdatnes, tomēr, lūdzu, ievērojiet, ka tas var liegt jums izmantot dažas Mājas lapas funkcijas. Lietojot Mājas lapu, jūs piekrītat un apstiprinat, ka visus datus, kas saistīti ar jūsu aktivitāti Mājas lapā, Google var izmantot augstākminētajiem mērķiem un saskaņā ar augstākminētajām metodēm.

9.2.      Visas sīkdatnes, kas tiek izmantotas Mājas lapā var būt pagaidu vai pastāvīgas, t.i.:

9.2.1.     pagaidu  sīkdatnes ir derīgas un nedrīkst tikt noņemtas pašreizējā pārlūkošanas sesijā;

9.2.2.     pastāvīgās sīkdatnes netiek noņemtas pēc konkrētās pārlūkošanas beigām, un informācija, kas tajās glabājas vēlāk atvieglo piekļuvi jūsu Kontam (parole, lietotājvārds). Šādas sīkdatnes paātrina un atvieglo Mājas lapas lietošanu.

9.3.      Lietojot Mājas lapu, jūs apstiprināt savu piekrišanu un atļaujat Pārdevējam instalēt sīkdatnes uz jūsu termināla ierīces (datora, viedtālruņa u.c.).

9.4.      Izmantojot sava pārlūka programmatūru, jūs varat bloķēt sīkdatņu lietošanu un noņemt pastāvīgās sīkdatnes jebkurā laikā. Lai iegūtu vairāk informācijas par pārlūkprogrammas sīkdatņu kontrolēšanu, izmantojiet tiešsaistes pārlūkprogrammas izvēlni "Help".

9.5.      Sīkdatņu bloķēšana vai ierobežošana var ietekmēt noteiktas Mājas lapas funkcijas.

9.6.      Šī tabula parāda, kuras sīkdatnes tiek izmantotas Mājas lapā:

Izmantotās sīkdatnes

Mērķis

Darbības ilgums

Sīkdatņu nozīme

NOPCOMMERCE.AUTH (LT,LV,EE)

Izmanto, lai atbalstītu Pircēja darbību, kurš ir iegājis savā Kontā.

Sesijas beigas

Ļoti svarīgas

Asp.Net_SessionId

Izmanto, lai nodrošinātu Mājas lapas darbību.

Sesijas beigas

Ļoti svarīgas

AWSELB

Izmanto, lai reģistrētu pēdējo serveri, kuru apmeklējis Apmeklētājs vai Pircējs.

5 minūtes

Ietekmē darbību

Nop.customer

Izmanto, lai reģistrētu datus par Mājas lapas Apmeklētāju vai Pircēju.

1 gads

Ietekmē darbību

_utma

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

2 gadi

Ietekmē efektivitāti

_utmb

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

30 minūtes

Ietekmē efektivitāti

_utmc

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

Sesijas beigas

Ietekmē efektivitāti

 _utmt

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

10 minūtes

Ietekmē efektivitāti

_utmz

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

1 gads

Ietekmē efektivitāti

gr_session_id_

Izmanto, lai analizētu datus par Mājas lapu, kuru lieto Apmeklētājs vai Pircējs.

30 minūtes

Ietekmē efektivitāti

gr_user_id

Izmanto, lai analizētu datus par Mājas lapu, kuru lieto Apmeklētājs vai Pircējs.

3 gadi

Ietekmē efektivitāti

insert_cookie   

Šīs sīkdatnes izmanto "Google Analytics" sistēma, lai analizētu tās Mājas lapas datus, kuru izmanto Apmeklētājs vai Pircējs.

Sesijas beigas

Ietekmē efektivitāti

 

9.7.Lūdzam ievērot, ka sīkdatnes var izmantot arī Pārdevēja partneri un citas trešās personas, kuras Pārdevējs nekontrolē. Pārdevējs nevar būt un nav atbildīgs par šādu personu darbību. Ja jums ir aizdomas, ka Pārdevēja partneri vai trešās personas, kuras nekontrolē Pārdevējs, izmanto sīkdatnes, jums jāsazinās ar konkrēto partneri vai jebkurām Pārdevēja trešajām pusēm.

10.  TREŠĀS PUSES

10.1.   Šī Privātuma politika attiecas uz informācijas ievākšanu un atklāšanu, kuru mēs iegūstam par jums ar Mājas lapas starpniecību, ja vien Privātuma politikā nav skaidri norādīts citādi. Ja lietojot šo Mājas lapu vai jebkuru citu mājas lapu, jūs atklājat Personīgo informāciju citām personām (Pircējiem vai trešajām pusēm), uz jums var attiekties citi noteikumi par attiecīgās informācijas lietošanu un atklāšanu.

10.2.   Šī Mājas lapa var piedāvāt saites uz citām mājas lapām. Pārdevējs nevar kontrolēt šo mājas lapu saturu un nav atbildīgs par to saturu. Šīm mājas lapām var būt savas privātuma politikas, ar kurām mēs jums iesakām iepazīties.

10.3.   Pārdevējs nekontrolē privātuma politikas un/vai citus noteikumus, kurus jums piemēro Trešās puses, tāpēc jūs par to esat atbildīgs pēc saviem ieskatiem un uzņematies risku, sekojot šiem noteikumiem gadījumos, kad tie tiek jums piemēroti. Pārdevējs nav atbildīgs par privātuma politikām vai jebkuru citu mājas lapu saturu, kad saite uz citām mājas lapām tiek norādīta šajā Mājas lapā vai saite uz šo Mājas lapu tiek norādīta citās mājas lapās. Piespiežot saiti, logo vai jebkuru citu Mājas lapas elementu vai izmantojot Mājas lapā pieejamos pakalpojumus, ieskaitot tiešsaistes komunikāciju, lūdzu, ievērojiet, ka piespiežot jebkuru no augstākminētajiem elementiem, jūs varat iziet ārpus Mājas lapas robežām.

10.4.   Pārdevējs neievāc nekādu informāciju par Pircējiem no Trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kuri norādīti Privātuma politikā vai Noteikumos, kā arī gadījumos, kad tiek pārkāpti likumi, Noteikumi vai Trešo pušu tiesības.

  1.   STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1.   Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

11.2.   Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem labot (tai skaitā grozīt, rediģēt, papildināt, atcelt un anulēt) šo Privātuma politiku vai jebkuru tās daļu, kā arī jebkuru ar to saistītu informāciju. Privātuma politika tiek labota saskaņā ar Noteikumos aprakstīto kārtību.

11.3.   Piemērojamie likumi un noteikumi, kurus piemēro strīdu izšķiršanas procedūrā, ir aprakstīti Mājas Lapas Lietošanas noteikumos.

11.4.   Ja jūs vēlaties mūs informēt par Privātuma politikas pārkāpumiem, ja nepieciešama palīdzība vai radušies jebkādi jautājumi, ieteikumi un/vai sūdzības attiecībā uz Noteikumu, tai skaitā Privātuma politikas, interpretāciju un/vai piemērošanu, lūdzam sazināties ar Pārdevēju, saskaņā ar zemāk norādīto kontaktinformāciju. Mēs atbildēsim uz visiem jūsu rakstītajiem jautājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža.