Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Laipni lūgti mūsu interneta veikalā ("Mājas lapa"), kuru pārvalda SIA "Korporācija Tjaņši", reģistrācijas Nr. 40003492477, juridiskā adrese Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011, Latvija. ('Pārdevējs').

Mūsu Tīmekļa vietnē jūs varat iegādāties TIENS oriģinālās preces (TIENS nozīmē TIENS uzņēmumu grupu, kurā ietilpst arī Pārdevējs un visi citās valstīs reģistrētie uzņēmumi un filiāles, kuru nosaukumos ietilpst vārds TIENS vai TIANSHI / TJANŠI), tostarp, bet ne tikai pārtikas piedevas, kosmētikas līdzekļus, smaržu un veselības veicināšanas līdzekļus un citus produktus ("Preces").

Lai nodrošinātu, ka laiks, kad tiek veikts pirkums mūsu vietnē, būtu tikai patīkama pieredze, lūdzam iepazīties ar TIENS Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem pirms pirkumu veikšanas ("Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi").

1.     VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiek piemēroti Tīmekļa vietnē, iegādājoties Preces. Tiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, kas ir spēkā preču iegādes brīdī, jābūt publicētiem Tīmekļa vietnē.

1.2.  Kad Pircējs, kurš vēlas iegādāties Preces ("Pircējs"), ir apstiprinājis šos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, tie kļūst par Pārdevējam un Pircējam juridiski saistošu dokumentu un tiek uzskatīti par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus un kārtību, preču piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu / pārdošanu Tīmekļa vietnē.

1.3.  Pircēja piekrišana Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem tiek izteikta pēc iepazīšanās ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, tai skaitā Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, un, apstiprinot šādu piekrišanu, katru reizi iegādājoties Preces, tiek atzīmēts lodziņš blakus apstiprinājuma tekstam "Esmu iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un tos akceptēju" (vai jebkuram citam apstiprinājumam, kas apliecina jūsu iepazīšanos ar Noteikumiem un to pieņemšanu). Saite uz Noteikumiem, kas pieejami vietnē, ir norādīta blakus apstiprinājumam.

1.4. Šajos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos izmantotajām definīcijām un izteicieniem, kas apzīmēti ar lielo sākuma burtu, ir tāda nozīme, kā norādīts Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos.

1.5.  Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi sagatavoti saskaņā ar Civilkodeksa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Mazumtirdzniecības noteikumu un citu piemērojamo likumu noteikumiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu sagatavošanas laikā.

2.      PIRCĒJA STATUSS

2.1.  Personas, kas izveidojušas Kontu saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un ir noslēgušas konsultanta līgumu ar Pārdevēju, ir tiesīgas iegādāties Preces tīmekļa vietnē.

2.2. Skaidrības labad Pircēji ietver fiziskas un juridiskas personas, kas TIENS Preces iegādājas Tīmekļa vietnē jebkādiem mērķiem.

3.      PREČU KATALOGS

3.1.   Preču sortiments ir atrodams Tīmekļa vietnē augšupielādētā Preču katalogā. Katras Preces aprakstā ir pilnīga informācija par konkrēto Preci: nosaukums preces apraksts (ieskaitot galvenās īpašības, galvenās sastāvdaļas, izmēru utt.), preces cena un preces attēls / ilustrācija.

3.2.   Pircējs saprot, ka Tīmekļa vietnē attēloto Preču krāsa, forma un citi parametri var atšķirties no Preces faktiskās formas, krāsas un citiem parametriem, ņemot vērā monitora, ko izmanto Pircējs, tehnisko specifikāciju. Ja Pircējam nepieciešama detalizētāka informācija, padomi vai instrukcijas attiecībā uz Preci, viņš / viņa var vērsties tieši pie Pārdevēja.

3.3.   Ar šo Pircējs saprot, ka iegādātais uztura bagātinātājs nevar tikt lietots kā medikaments, zāles vai kā pārtikas aizstājējs. Jebkurā gadījumā, pirms uztura bagātinātāja lietošanas, Pircējs apņemas rūpīgi izlasīt informāciju un / vai lietošanas instrukciju, kas satur detalizētu informāciju par attiecīgā uztura bagātinātāja lietošanu.

3.4.  Pārdevējs pastāvīgi atjaunina Preču sortimentu. Tīmekļa vietnē tiks iekļautas preces, kuras pašlaik ir sortimentā un ir noliktavā.

4.       PREČU PASŪTĪŠANA

4.1.  Apmeklētājam, kurš pirmo reizi vēlas iegādāties Preces Tīmekļa vietnē, ir jāreģistrējas Tīmekļa vietnē kā Pircējam, izveidojot Kontu saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 4.nodaļā noteikto kārtību. Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā, lai nākamajā reizē izveidotu savienojumu ar vietnē izveidoto Kontu, Pircējam būs jāievada tikai pieteikšanās dati (lietotāja dati): Pircēja e-pasta adrese / konsultanta ID un parole, ko izveidojis pats Pircējs.

4.2.  Pircējs, kurš izveidojis Kontu un plāno iegādāties Preces Tīmekļa vietnē, varēs izmantot uzkrātās atlaides saskaņā ar TIENS noteikto procedūru (atlaides / komisijas un to aprēķināšanas kārtība ir aprakstīta TIENS uzņēmējdarbības plānā, kas publicēts Tīmekļa vietnē).

4.3.  Preču pasūtījumu var iesniegt Pārdevējam tikai tad, ja Pircējs ir iepazinies un ir pieņēmis spēkā esošos Noteikumus, tai skaitā Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus. Jebkurā citā gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, ieskaitot Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus vai kādai to sadaļai, viņam / viņai nav tiesību pasūtīt Preces Tīmekļa vietnē. Iesniedzot Preču pasūtījumu un paužot savu piekrišanu ar  "Esmu iepazīsies ar Noteikumiem un tos akceptēju" (vai analogu norādi, kas izpauž Pircēja gribu), Pircējs bez nosacījumiem apliecina, ka viņam / viņai ir tiesības iegādāties Preces Tīmekļa vietnē un noslēgt līgumu par preču pirkšanu un pārdošanu.

4.4. Iepazīstoties ar Noteikumiem un apņemoties tos ievērot, Pircējs ar šo apliecina, ka viņš/viņa neiebilst pret to, ka Noteikumi viņam papildus netiks izsniegti rakstiski (papīra formātā), ja vien līgumslēdzējas puses nevienojas citādi. Visos gadījumos, lai saglabātu Noteikumus, Pircējs tos var lejupielādēt no Tīmekļa vietnes PDF formātā vai vērsties pie Pārdevēja pa e-pastu info@tiens.lv.

4.5.  Lai noslēgtu līgumu, Pircējs uzrāda Pārdevējam Preču pasūtījumu, veicot Tīmekļa vietnē norādītās tehniskās darbības, kā arī izsekojot Tīmekļa vietnē ievietotos ziņojumus un / vai saites:

4.5.1.  jāizvēlas viena vai vairākas tīmekļa vietnē piedāvātās preces, norādot informāciju par katru vēlamo Preci (vienību skaits, izmērs, krāsa utt.) un Tīmekļa vietnē jānospiež saite 'Pievienot grozam', lai Preces tiktu pievienotas personalizētam Preču grozam;

4.5.2.                  pēc tam, kad Preču grozs ir piepildīts, t.i., visas Preces, kas tiek piedāvātas Tīmekļa vietnē un kuras ir paredzēts iegādāties, ir atlasītas, jānospiež ikona ar Preču groza simbolu un / vai saite "Iet uz grozu", un pēc tam Klients tiks novirzīts uz citu Tīmekļa vietnes lapu, kur viņš/viņa varēs pārskatīt savu izvēli (Preču pasūtījuma dati) un apstiprināt Pārdevējam iesniedzamo Preču pasūtījumu.

4.6.  Pircējs pēc saviem ieskatiem var sagatavot Preču pasūtījumu, mainīt iegādājamo Preču skaitu, pievienot grozam papildu Preces un / vai no tā izņemt Preces līdz brīdim, kad Preču pasūtījums tiek iesniegts Pārdevējam. Ja Pārdevējs veic visas Tīmekļa vietnē norādītās darbības, kas nepieciešamas Preču pasūtījuma iesniegšanai, Preču pasūtījuma, ko izveidojis Pircējs, kopsavilkums, tiks norādīts attiecīgās Tīmekļa vietnes lapā ar galveno informāciju par Pircēja Preču pasūtījumu (katra pasūtītā Prece un informācija par to, katras vienības cena un pasūtīto Preču kopējā cena, ieskaitot piegādes izmaksas un papildu izmaksas (ja tādas ir), Preču piegādes metode un adrese).

4.7.   Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, un Pārdevējs to apstiprina brīdī, kad Pircējs nospiež ikonu "Apstiprināt un maksāt" (vai analogu saiti, kas pauž Klienta gribu). Pēc šīs darbības Pircējam jāsamaksā par Precēm saskaņā ar jebkuru pieņemamo maksājuma veidu.

4.8.  Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi kopā ar Preču pasūtījumu, kuru Pircējs iesniedzis Tīmekļa vietnē, kļūst par līguma daļu starp Pircēju un Pārdevēju un ir derīgs un juridiski saistošs dokuments līgumslēdzējām pusēm.

4.9.  Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pārdevējs saņem samaksu par Precēm saskaņā ar Pircēja veikto Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek izpildīti šī līguma noteikumi. Turklāt Pārdevējs saņem maksājumu par Precēm vai pēc tam, kad Pircējs tiek informēts par samaksu par Precēm (ja maksājums tiek atlikts sakarā ar izvēlēto maksājuma veidu, piemēram, Paysera), Pircējam tiek nosūtīts automātisks paziņojums par Preču pasūtījuma saņemšanu uz e-pasta adresi, kas norādīta Kontā.

4.10.  Ja Preču pasūtīšanas brīdī kādas no pasūtītajām Precēm nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam blakus Precei Tīmekļa vietnē jānorāda "Pārdots", un sistēma vairāk neļauj pasūtīt šo Preci.

4.11.  Pārdevējs apgalvo, ka tiks pieņemti un apstrādāti tikai tie Preču pasūtījumi, kurus Pircējs Tīmekļa vietnē ir iesniedzis pareizi, - pienācīgi noformēts Preču pasūtījums ir tāds, kurā ir norādīti visi dati, kas nepieciešami pasūtījuma iesniegšanai un tā izpildīšanai. Šī iemesla dēļ Preču pasūtījums netiks apstrādāts šādos gadījumos:

4.11.1.  Pircējs ir norādījis nepareizu vai neprecīzu Preču piegādes adresi;

4.11.2. mēs nevaram sazināties ar Pircēju saskaņā ar Preču pasūtījumā norādīto kontaktpersonas tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

4.11.3. Pārdevējs pamatoti atzīs Pircēja mēģinājumu veikt krāpšanu Preču pasūtīšanas laikā; krāpšana tiek definēta kā katra Pircēja darbība, kas saistīta ar Preču pasūtījuma iesniegšanu un tā apstrādi, kas ir pretrunā piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, Tīmekļa vietnes (platformas) aizsardzības pārkāpums, Tīmekļa vietnes sistēmas ļaunprātīga izmantošana, cita Pircēja lietotājvārda un paroles (t.i., kas nav paša izveidota) lietošana vai izlikšanās par citu personu utt.

4.12.  Pircējs var pasūtīt Preces Tīmekļa vietnē jebkurā diennakts laikā. Pārdevējs mēģinās apstrādāt iesniegto Preču pasūtījumu 24 stundu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas, izņemot nedēļas nogalēs un ārpus darba dienām.

4.13.  Gadījumā, ja kāda cita persona ieiet Kontā, neievērojot Noteikumu prasības (ieskaitot gadījumus, kad pieteikšanās dati ir pazaudēti, un Pircējs pienācīgā veidā nepaziņo Pārdevējam saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību) un, izmantojot Kontu, šī persona iesniedz Preču pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka šo Preci ir pasūtījis un / vai iegādājies Pircējs.

4.14.  Visi līgumi Tīmekļa vietnē ir sniegti latviešu valodā. Informācija par būtiskiem līguma nosacījumiem tiesību aktos noteiktajā apjomā tiek sniegta Pircējam ilgtspējīgā vidē, t.i., informācijas daļa (preču nosaukums, daudzums, citi apraksti, preču kopējā cena, ieskaitot nodokļus un papildu izmaksas (ja tādas ir) utt.) ir norādīta Preču pasūtījumam pievienotajā rēķinā un ir iekļauta ziņojumā, kas nosūtīts pa e-pastu kopā ar Preču pasūtījuma rēķinu (kā norādīts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 4.9. punktā), cita informācijas daļa (Līguma izpildes kārtība, tiesības pārtraukt Līgumu un ar to saistītie izņēmumi, sūdzību iesniegšanas procedūra ārpustiesas kārtībā utt.) tiek sniegta Pircējam, dodot iespēju izdrukāt un / vai lejupielādēt (PDF formātā) Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus un citus noteikumus no Tīmekļa vietnes.

4.15.  Pārdevējs ar šo informē, ka Pircēja Kontā norādītā personiskā informācija Preču pasūtīšanas laikā tiks izmantota, lai noslēgtu un apstrādātu Preču pirkšanas un pārdošanas darījumus Tīmekļa vietnē saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem (visi jautājumi, kas saistīti ar Pircēja Personas datu apstrādi, ir plaši apspriesti Privātuma politikā).

5.      PREČU CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

5.1.  Preces cena ir norādīta blakus katrai Precei Tīmekļa vietnē pieejamajā Preču katalogā.

5.2.  Precēm var piemērot dažādas pārdošanas veicināšanas darbības., kuru nosacījumus var norādīt blakus konkrētajām Precēm, uz kurām attiecas pārdošanas veicināšanas pasākumi, vai arī publicēt Tīmekļa vietnē www.tiens.lv.

5.3.  Preču cenas Tīmekļa vietnē un Preču pasūtījumos tiek norādītas eiro. Preces cena tiek norādīta ar nodokļiem (ieskaitot nodokļus), ieskaitot PVN un citas maksas, ja tādas ir.

5.4.  Preču cenās neietilpst (nesedz) preču piegādes izmaksas, ja vien Tīmekļa vietnē nav skaidri norādīts un nav publicēts citādi. Preču piegādes maksa ir norādīta atsevišķā rindā un pievienota Preces cenai.

5.5.   Pārdevējs piedāvā iegādāties Preces Tīmekļa vietnē ar piegādi Pircēja izvēlētajā valstī, ja Pircējs piekrīt segt piegādes izmaksas uz šo valsti. Ja Preces tiek piegādātas ārpus Latvijas Republikas, Pircējs pats būs atbildīgs par jebkuru ar Precēm saistīto nodokļu samaksu, ieskaitot, bet ne tikai, importa, muitas nodokļus, PVN un citas maksas, ja tādas ir.

5.6.   Pircējs pēc viņa/viņas izvēles veic norēķinus par iegādātajām Precēm un Preču piegādi preču priekšapmaksas veidā (t.i., līdz brīdim, kad Preces ir piegādātas un Pircējs ir tās saņēmis): (i) izmantojot elektronisko maksājumu pakalpojumus caur partneru sistēmām (e-bankas, kredītkartes); vai (ii) izmantojot Paysera; vai (iii) citas Pārdevēja apstiprinātas sistēmas (ja šāda iespēja nav izveidota Tīmekļa vietnē). Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izvēloties maksājuma veidu, jums tiks piemēroti attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanas un personas datu apstrādes noteikumi, uz kuru jūs tiksiet novirzīti, tāpēc mēs iesakām iepazīties ar šiem noteikumiem pirms maksājuma veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par to noteikumu ievērošanu, kuras tiek piemērotas šādām vietnēm, saskaņā ar likumu prasībām.

5.7.  Kad Pircējs iegādājas Preces Tīmekļa vietnē un tām  tiek piemērota TIENS noteiktā atlaižu sistēma saskaņā ar TIENS biznesa plāna un konsultanta līguma starp Pircēju un Pārdevēju noteikumiem, par Precēm maksājamā summa tiek automātiski samazināta, izmantojot pastāvīgu atlaidi, kas tiek piemērota konkrētam Pircējam. Ja Pircējs ir uzkrājis citas atlaides saskaņā ar TIENS atlaižu sistēmu, kuras tiek Kontā norādītas kā atlaižu summa, Pircējs var izvēlēties, vai papildus izmantot šo uzkrāto atlaidi konkrētajam pirkumam vai ne. Pēc izvēles izdarīšanas Pircējs redz ekrānā Preču galīgo apmaksas summu (t.i., pēc pastāvīgās Pircēja atlaides piemērošanas un pēc Pircēja uzkrātās atlaides piemērošanas atkarībā no tā, vai Pircējs ir uzkrājis un izvēlējies piemērot šādu atlaidi). Pircējs varēs segt līdz 90% no summas, kas jāmaksā par Precēm ar savāktajiem elektroniskajiem atlaides punktiem, pēc tam, kad būs piemērotas visas konsultanta izmaksas. Maksa, kas jāmaksā par Preču piegādi, netiek samazināta un to nevar samaksāt, izmantojot Pircēja uzkrātās atlaides, ja vien Tīmekļa vietnē vai Biznesa plānā nav norādīti īpaši nosacījumi par piegādes maksas kompensāciju vai atlaižu piemērošanu tai.

5.8. Preču pasūtījums tiks izpildīts tikai pēc tam, kad Pircējs veic apmaksu par Precēm, un nauda par Precēm tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā (ja vien Pārdevējam nav iesniegts maksājuma apstiprinājums, izvēloties noteiktas maksājumu metodes, un nauda tiek ieskaitīta vēlāk, piemēram, izmantojot Paysera).

6.       PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1.  Kā noteikts šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 5.4. punktā, Preču piegādes izmaksas tiek pievienotas Preču cenai brīdī, kad tiek apstiprināts Preču pasūtījums.

6.2.  Preces tiek piegādātas Latvijas Republikā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču apmaksas dienas (t.i., kad summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā saskaņā ar par Precēm izrakstīto rēķinu). Preču piegādes ilgums uz citām valstīm ir atkarīgs no izvēlētās valsts. Pārdevējs cenšas nodrošināt Preču kvalitatīvu, precīzu un ātru piegādi, taču Pircējs saprot, ka Preču piegāde var aizkavēties neatkarīgi no Pārdevēja. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par Preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai tiek piegādātas, neievērojot noteiktos termiņus, ne Pārdevēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kurus Pārdevējs nespēj kontrolēt.

6.3. Preču piegāde notiek sadarbībā ar Venipak (www.venipak.lv).

6.4.  Pārdevējam ir tiesības noteikt īpašas cenas par Preču piegādi, kas tiek publicētas Tīmekļa vietnē (piem., piemērot fiksētas likmes, nepiemērot maksu par Preču piegādi, piemērot preču piegādes atlaides utt.). Informācija Pircējam par šādiem īpašiem piegādes nosacījumiem ir publicēta Tīmekļa vietnē.

6.5.  Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis Preču pieņemšanas / piegādes dokumentu, ko iesniegušas trešās puses, kas nodrošina Preču piegādes pakalpojumus, vai Preču saņemšanas brīdī pasta nodaļā vai citā Preču saņemšanas vietā, Preces tiks uzskatītas par Pircējam pienācīgi piegādātām. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis Preču pieņemšanas / piegādes dokumentu, ko iesniegušas trešās puses (kurjers), kas nodrošina Preču piegādes pakalpojumus vai pēc Preču saņemšanas pasta nodaļā vai citā Preču saņemšanas vietā, risks par Preču nejaušu zaudējumu un / vai bojājumu tiek nodots Pircējam.

6.6.  Preču daudzums un iepakojums tiek pārbaudīti brīdī, kad Preces tiek nodotas Pircējam. Ja Preču nodošanas brīdī Pircējs konstatē, ka ir piegādāts nepareizs/nepilnīgs Preču daudzums un / vai sortiments, Pircējam ir nekavējoties jāinformē Pārdevējs par šādām neatbilstībām. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par jebkādiem konstatētajiem Preču iztrūkumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes brīža, jo nekādas pretenzijas par Preču iztrūkumiem vēlāk netiks pieņemtas, un tiks uzskatīts, ka Pārdevējs nodeva Preces Pircējam pienācīgā kvalitātē/daudzumā. Ņemot vērā šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu punktu, Precēm nodarītie zaudējumi, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, tiks novērsti Pārdevēja un Pircēja savstarpēji noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.7. Ja Pārdevējam tiek atgriezta sliktas kvalitātes prece, Pārdevējs atlīdzina Preces atgriešanas izmaksas Pircējam.

7.      PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

7.1.  Gadījumā, ja ir iegādāta sliktas kvalitātes Prece, Pircējam ir šādas izvēles tiesības:

7.1.1. pieprasīt Pārdevējam bez maksas novērst Preces trūkumus; vai

7.1.2. pieprasīt Pārdevējam aizstāt sliktas kvalitātes Preci ar labas kvalitātes Preci; vai

7.1.3. pieprasīt Pārdevējam samazināt Preces cenu proporcionāli konstatētajam defektam; vai

7.1.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, atdot Preci un pieprasīt atgriezt par Preci samaksāto cenu.

7.2.  Uz noteiktām Precēm (ierīcēm utt.) attiecas ražotāja sniegtā kvalitātes garantija, šādu Preču aprakstos un/vai garantijas lapās, kuras ir pievienotas šādām Precēm, ir jānorāda konkrēts termiņš (ilgums) un / vai citi nosacījumi, tostarp garantijas nepiemērošanas nosacījumi šīm Precēm. Jāņem vērā, ka ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti lietošanas un / vai ekspluatācijas nosacījumi, kas norādīti garantijas lapā, Preces lietošanas instrukcijā un Tīmekļa vietnē augšupielādētajos aprakstos.

7.3.  Gadījumā, ja preču Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 7.2. punkts nosaka, ka Preču kvalitātes garantijas termiņš ir īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, un Preces defekti ir atklāti termiņa laikā, kas noteikts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 7.2. punktā, tomēr ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Preces piegādes Pircējam, Pārdevējs būs atbildīgs par Preces defektiem tikai tad, ja Pircējs pierāda, ka defekts radies pirms Preces nodošanas Pircējam vai sakarā ar iemesliem, kas radās pirms Preču piegādes, un par kuriem Pārdevējs ir atbildīgs.

7.4. Visos gadījumos, kad ražotāja sniegtā kvalitātes garantija neattiecas uz Preci, Pārdevējs būs atbildīgs par Preces nepilnībām tikai tad, ja Pircējs pierāda, ka trūkumi radās pirms Preces nodošanas Pircējam vai sakarā ar iemesliem, kas radās pirms Preces nodošanas un par kuriem Pārdevējs ir atbildīgs, un ja Pircējs sūdzību par Preces defektiem iesniedza 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to konstatēšanas dienas, tomēr ne ilgāk kā 24 ( divdesmit četri) mēnešu laikā no Preču nodošanas Pircējam.

7.5.  Uz dažām Precēm attiecas derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma. Pircējs var iesniegt pretenzijas par Preces bojājumiem, attiecībā uz kuriem ir noteikts derīguma termiņš, ja defekti tiek atklāti termiņa laikā.

7.6.  Gadījumā, ja izmantosiet Precei piešķirto garantiju, garantijas periods netiek aprēķināts no sākuma - garantijas periods tiek aprēķināts no sākotnējā Preces piegādes datuma. Garantija ir spēkā attiecībā uz labotām vai mainītām precēm uz atlikušo garantijas laiku, kas aprēķināts no Preces nodošanas dienas Pircējam.

7.7. Periods, kurā Pircējs nevarēja izmantot Preci defektu dēļ, ir pievienots garantijas termiņam.

7.8. Ja Precei ir defekti, to var atdot Pārdevējam Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā un 8. sadaļā norādītajā veidā. Jums Prece ir jāatgriež kopā ar dokumentiem (piemēram, rēķinu), kas pierāda, ka esat iegādājies Preci un saņēmis to piegādes brīdī, norādot iemeslu, kādēļ Preces kvalitāte ir neatbilstoša.

8.       LĪGUMA LAUŠANA UN PREČU ATGRIEŠANAS UN REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA

8.1.  Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslus, izstāties no līguma, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Prece nodota Pircējam, izņemot gadījumus, kas norādīti šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.3. punktā. Ja Līgumā paredzēts un tas tiek noslēgts, lai iegādātos vairākas Preces, kuras tiek piegādātas Pircējam atsevišķi, tiesības atsaukt Līgumu beidzas pēc 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no dienas, kad pēdējā Prece ir nodota (piegādāta) saskaņā ar Līgumu. Šādā gadījumā Pircējam ir jāierodas pie Pārdevēja personīgi Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīgā, iepriekš paziņojot pa tālruni 67240037 par plānoto ierašanos vai pa e-pastu: info@tiens.lv un, nosūtot paziņojumu brīvā formā ierakstītā vēstulē par līguma laušanu, vai pienācīgi aizpildot līguma atsaukšanas formu Valdības apstiprinātā veidlapā, pievienojot Preču iegādes dokumentu.

8.2.  Informējot Pārdevēju par Līguma laušanu, Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad viņš/viņa iesniedzis Pārdevējam atbilstošu paziņojumu, ir jāatgriež Preces Pārdevējam, ierodoties personīgi Ģertrūdes ielā 33/35, kab. 307, Rīgā, vai nosūtot Preces Pārdevējam, nosedzot Preču atgriešanas izmaksas.

8.3.  Pircējs apzinās, ka, gadījumos, kad Preces, kas iegādātas, pamatojoties uz Līgumu saskaņā ar likumu prasībām, tiek attiecinātas uz un / vai tiek uzskatītas par smaržām, kosmētikas līdzekļiem un tualetes piederumiem, medicīnas vai ķirurģiskām ierīcēm vai aparātiem, Pircēja pieprasījums aizstāt iegādātās Preces ar pienācīgas kvalitātes analogām precēm vai atdot summas, kas samaksātas par Precēm Civillikuma 6.362. pantā minēto iemeslu dēļ, tiks izpildīts vienīgi gadījumā, ja Pārdevējs būs iesniedzis atsevišķu rakstisku piekrišanu.

8.4.  Pārdevējam nekavējoties jāatgriež visi no Pircēja saņemtie maksājumi, ieskaitot Preču piegādes cenu, ja tāda ir (izņemot papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar Pircēja izvēlēto metodi, kas nav lētākais piegādes veids, ko piedāvā Tīmekļa vietnē), tomēr jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam tika paziņots par lēmumu izmantot tiesības lauzt Līgumu. Pārdevējs atdod Pircēja samaksāto summu tādā pašā maksājuma veidā, kādu izmantoja Pircējs sākotnējā maksājuma operācijā, izņemot gadījumus, kad Pircējs piekrīt jebkuram citam Pārdevēja piedāvājumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārdevējs nevar atgriezt Pircēja samaksātās summas (Preces cenu un / vai piegādes izmaksas), kamēr Prece nav atgriezta Pārdevējam vai līdz brīdim, kad Pircējs iesniedz rakstisku pierādījumu, kas apliecina, ka Prece ir nosūtīta Pārdevējam (atkarībā no tā, kas noteik agrāk).

8.5.  Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par kavēto vai neatmaksāto samaksu par atgrieztajām Precēm, ja Pircējs iesniedz nepatiesus datus vai nesniedz datus un / vai citus dokumentus, kas nepieciešami Preču atgriešanai.

8.6. Preču atgriešanas brīdī ir jāievēro šādi nosacījumi:

8.6.1. Precei jāatrodas oriģinālā, nebojātā iepakojumā;

8.6.2. Pircējs nedrīkst Preci sabojāt;

8.6.3. Precēm jābūt nelietotām, izskatam jāatbilst pārdošanai (nesabojātas etiķetes, neskartas aizsargplēves utt.);

8.6.4. Prece ir tādā stāvoklī, kāda tā bija brīdī, kad tā tika nodota Pircējam;

8.6.5. Jāiesniedz Preces pirkumu apliecinošs dokuments.

8.7. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces, ko Pircējs vēlas atgriezt, ja nav ievēroti Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.1.-8.6. punktos minētie preču atgriešanas nosacījumi.

8.8. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos to darbību / faktoru / apstākļu dēļ, kas nav nepieciešami, lai noteiktu, kāda ir Preces funkcija, komplektācija un / vai darbības metode.

8.9. Pircējam ir tiesības aizstāt Preci ar analoģisku citāda izmēra, formas, krāsas, komplektācijas Preci, izņemot tās Preces, kas minētas Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.3. punktā, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas, kuras Pircējs var atgriezt saskaņā ar tālāk aprakstīto procedūru tikai Pārdevēja piekrišanas saņemšanas gadījumā. Gadījumā, ja apmaiņas laikā mainās Preces cena, Pircējam jāvienojas ar Pārdevēju par Preču pārrēķinātajām cenām. Pircēja pieprasījums apmainīt Preci tiek izpildīts, ja ir izpildīti visi šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.6. punktā minētie nosacījumi. Lai īstenotu šīs tiesības, Pircējs nodod Pārdevējam Preci tādā veidā, kā minēts šo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.2. punktā un uzrāda Preču pirkuma oriģinālos dokumentus.

8.10.  Ja Pārdevējam nav Preces, kas būtu piemērota nomaiņai, viņam par to jāinformē Pircējs, un Pircējam ir tiesības atgriezt Preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pārdevēja attiecīgā paziņojuma dienas. Šādā gadījumā piemēro iepriekš aprakstītos atbilstošas kvalitātes Preču atdošanas noteikumus.

8.11. Ja Prece tiek atdota atbilstoši Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.1.-8.6. vai 8.10.punktā noteiktajai kārtībai vai tiek aizstāta ar citu Preci, kā noteikts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 8.9. punktā, Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu. Ja Pārdevējam tiek atgriezta sliktas kvalitātes Prece, Pārdevējs atlīdzina Pircējam Preces atgriešanas izmaksas.

9.      NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Piemērojamās tiesības un noteikumi, kas attiecas uz domstarpību izšķiršanas jautājumiem, ir norādīti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos.

9.2. Līgumu uzskata par noslēgtu Latvijas Republikā. Neatkarīgi no valsts, kurā atrodas Pircējs, jebkurā gadījumā uz jebkurām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas izriet no Līguma un ir ar to saistītas, attiecas Latvijas Republikas likumi.

9.3. Ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, Pircējam ir tiesības vērsties iestādēs, kas izskata strīdus, saskaņā ar pirmstiesas strīdu izšķiršanas procedūru (t.i., Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā).

9.4.  Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa. Jautājumus, kas saistīti ar Preču iegādi Tīmekļa vietnē un Tīmekļa vietnes izmantošanu, kuri nav reglamentēti šajos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos, nosaka Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un citi Noteikumu dokumenti, kā arī starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais konsultanta līgums. Gadījumā, ja rodas neatbilstība starp citiem dokumentiem, kas veido Noteikumus un šos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus, noteicošie ir Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi. Gadījumā, ja rodas neatbilstība starp Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un konsultanta līgumu, noteicošie ir konsultanta līguma noteikumi.

9.5.  None of the parties to this Contract shall be subjected to any civil liability for non-compliance with obligations, improper performance or delay in performance, if this results from force majeure established pursuant to the requirements of the applicable law. The deadline for performance of obligations of the Parties shall be extended for as long as the aforementioned circumstances exist.

Neviena no šī Līguma pusēm neuzņemas nekādu civiltiesisko atbildību par saistību neizpildi, nepareizu izpildi vai izpildes kavēšanos, ja tas izriet no nepārvaramas varas apstākļiem, kas noteikti saskaņā ar piemērojamo tiesību prasībām. Līgumslēdzēju pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts tik ilgi, kamēr pastāv iepriekšminētie apstākļi.

          10. KONTAKTINFORMĀCIJA

10.1. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai atbildētu Pircējam pēc iespējas ātrāk (pa e-pastu vai rakstiski, un nosūtot atbildi pa pastu vai sniedzot informāciju telefona sarunas laikā, ievērojot to pašu saziņas metodi, kādā tika saņemts pieteikums). Pārdevējs apņemas bez maksas atbildēt uz Pircēju pieprasījumiem un prasībām vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā jautājuma vai pretenzijas saņemšanas dienas.

10.2. Ja jums ir kādi komentāri vai ieteikumi, vēlaties informēt par Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšanu, uzdot jautājumus, apgalvojumus vai jums nepieciešams saņemt palīdzību saistībā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu interpretāciju vai tās piemērošanu, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@tiens.lv, tālruni: +371 67240037 (no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 9.00-17.30) vai pa pastu: Ģertrūdes ielāa 33/35, kab. 307, Rīga. Jūsu atsauksmes palīdz uzlabot mūsu darbu.